Bezpečná péče

Velmi si vážíme toho, že jste si pro léčbu zvolil/a právě naší nemocnici a doufáme, že budete s poskytovanou péčí spokojen/a. Rádi bychom Vám touto cestou poskytli několik důležitých informací o péči v Nemocnici Na Homolce.

Jedním ze základních pilířů NNH je kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování a snaha o předcházení možným rizikům. Za tímto cílem se naše nemocnice vydala náročnou cestou mezinárodní akreditace. Od roku 2005 je Nemocnice Na Homolce držitelem prestižního mezinárodního certifikátu kvality od Joint Commission International (JCI), společnosti, která na základě přísných komplexních kritérií posuzuje zdravotnická zařízení, a v případě jejich úspěšného splnění certifikát přiděluje. V červnu roku 2014 proběhl v nemocnici týdenní recertifikační audit činnosti, který vedl k opětovnému udělení certifikátu kvality na další 3 roky.

Zajištění bezpečného prostředí a předcházení možným rizikům bylo jedním z nejdůležitějších kritérií, jež jsme museli k obhájení certifikátu prokázat. Neustále se snažíme náš systém řízení a minimalizace rizik zdokonalovat a zajistit Vám tak maximálně bezpečnou péči.

Následující informace Vám poslouží k pochopení některých situací a principů, které slouží právě ke zvýšení Vaší bezpečnosti. Prosíme Vás o spolupráci s námi při jejich realizaci.

1. Opakovaně se Vás ptáme na jméno a kontrolujeme identifikační náramek na Vašem zápěstí.

Na náramku modré barvy, který dostanete při příjmu do nemocnice, je uvedeno Vaše jméno a další důležité údaje. Opakovanou kontrolou zajišťujeme, aby daný výkon byl skutečně proveden správnému pacientovi. Kontrolu provádí někdy i více členů zdravotnického týmu. Snižujeme tím riziko možného omylu na minimum. Nebojte se opakovat Vaše jméno každému zdravotníkovi, který Vám bude poskytovat péči.

2. Váš identifikační náramek má žlutou, nikoliv modrou barvu jako u ostatních pacientů.

Vaše ošetřující sestra usoudila na základě informací, které od Vás získala, že vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu a dalším okolnostem je u Vás větší míra rizika, že byste mohl/a během pobytu v nemocnici upadnout. Poranění v důsledku pádu není při pobytu v nemocnicích zcela ojedinělý jev. Příčin je mnoho, zejména pobyt v neznámém prostředí, účinky léků na organismus a samozřejmě Váš zdravotní stav. Ošetřující personál Vám poskytne dostatek informací o tom, jak riziko pádu a poranění minimalizovat. Důsledně dbejte pokynů, které dostanete. Nemáte-li dostatek informací o Vašem režimu, neváhejte se zeptat sestry.

3. Před léčebným nebo diagnostickým výkonem Vám lékař z důvodu potvrzení správnosti strany výkonu fixem označí tu část těla, na které budete operován/a či vyšetřován/a.

Toto opatření provádíme u výkonů na tzv. párových orgánech (například na končetinách) jako součást bezpečnostního procesu před léčebným či diagnostickým výkonem. Budete také s lékařem či sestrou vyplňovat tzv. Verifikační protokol, který slouží opět k potvrzení správnosti strany výkonu. Značení je prováděno omyvatelným fixem. Nejedná se o zakreslení chirurgického řezu, ale označení operované části těla tak, aby byla možná opětovná kontrola před započetím výkonu.

4. K provedení náročnějších diagnostických či léčebných výkonů budete požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas pacienta.

Na tomto formuláři najdete informace o charakteru výkonu a jeho možných komplikacích. Prosíme, pozorně si jej přečtěte. Pokud nebudete poskytnutému vysvětlení rozumět, obraťte se na ošetřujícího lékaře.

5. Lékař i sestra si před i po každém fyzickém kontaktu s Vámi dezinfikují ruce.

Tento úkon slouží k omezení pravděpodobnosti přenosu tzv. nemocniční nákazy (nozokomiální infekce), která by mohla významně komplikovat Vaše zotavení a prodloužit dobu pobytu v nemocnici.

6. Staňte se aktivními účastníky léčby:

  • Ptejte se! Pokud nerozumíte odpovědi, zeptejte se znovu!
  • Ujistěte se, že dostáváte správnou medikaci/léčbu.
  • Ptejte se na svůj zdravotní stav, výsledky a plán léčebné péče.
  • Mějte přehled o tom, jaké léky berete a proč!

7. Druhý názor

Máte právo vyžádat si druhý názor (názor dalšího lékaře), ať již jde o stanovení diagnózy, či návrhu diagnostických nebo léčebných výkonů. Váš ošetřující lékař vezme druhý názor v úvahu.