Pracoviště kontroly infekcí

Pracoviště kontroly infekcí aktivně vyhledává a prošetřuje epidemiologicky závažné případy, sleduje infekce spojené se zdravotní péčí, kontroluje a pomáhá s dodržováním bariérového ošetřovatelského režimu a zajišťuje izolaci pacientů včetně vysvětlení potřebných opatření.

Ruce zdravotnického personálu mají zásadní význam v procesu šíření původců infekcí, a proto je zvláštní pozornost věnována dodržování postupů hygienické dezinfekce rukou.

Hygienická dezinfekce rukou je nejjednodušší a nejúčinnější prevencí. Je třeba ji provádět při těchto příležitostech:

Zdravotnický personál provádí hygienickou dezinfekci rukou v zájmu Vašem i Vašich blízkých. Podpořte jej  v dodržování těchto zásad.