Denní režim na lůžkovém oddělení

Denní režim

6.00 ranní ordinace, měření fyziologických funkcí, odběry biologického materiálu dle ordinací lékaře
6.30–7.30 buzení pacientů, ranní toalety
7.30–8.00 snídaně, podávání léků a plnění ordinací
7.30–12.30 probíhají plánovaná vyšetření
9.00–12.00 lékařská vizita (v pondělí a ve čtvrtek primářská vizita)
12,00 podávání léků a plnění ordinací
12.00–13.00 oběd, probíhají plánovaná vyšetření pacientů a event. příprava pacientů k plánovaným výkonům
12.00–14.00 podávání poledních léků (zajištění pacientů po operacích dle stavu pomoc při vstávání)
17.00 večeře
17.30 večerní toalety pacientů
17.30–20.00 podávání večerních léků a plnění ordinací
19.00 kontrola pacientů před uložením ke spánku
20.00 ukončení návštěv
20.00–22.00 podávání léků dle ordinace lékaře
22.00–6.00 noční klid
  po 2. hodině kontrola stavu pacienta