V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Denní režim na lůžkovém oddělení

Denní režim

6.00 ranní ordinace, měření fyziologických funkcí, odběry biologického materiálu dle ordinací lékaře
6.30–7.30 buzení pacientů, ranní toalety
7.30–8.00 snídaně, podávání léků a plnění ordinací
7.30–12.30 probíhají plánovaná vyšetření
9.00–12.00 lékařská vizita (v pondělí a ve čtvrtek primářská vizita)
12,00 podávání léků a plnění ordinací
12.00–13.00 oběd, probíhají plánovaná vyšetření pacientů a event. příprava pacientů k plánovaným výkonům
12.00–14.00 podávání poledních léků (zajištění pacientů po operacích dle stavu pomoc při vstávání)
17.00 večeře
17.30 večerní toalety pacientů
17.30–20.00 podávání večerních léků a plnění ordinací
19.00 kontrola pacientů před uložením ke spánku
20.00 ukončení návštěv
20.00–22.00 podávání léků dle ordinace lékaře
22.00–6.00 noční klid
po 2.hod kontrola stavu pacienta