Multifunkční katetrizační pracoviště

vedoucí lékař:

MUDr. Jan Petrů
Tel: +420 257 272 996
Email: jan.petru@homolka.cz

Úseková sestra:

Bc. Marie Stránská
Tel: +420 257 272 996
Email: marie.stranska@homolka.cz

Objednání: 

TEL.: +420 257 272 856

                                                                                                       

KDE NÁS NAJDETE                       

                                                                                   

Umístění: 2. patro Nemocnice Na Homolce                                               
Barva výtahu: oranžový, bílý

Nejmodernější katetrizační pracoviště v České republice zahájilo provoz v červnu 2007. Disponuje dvěma unikátními systémy – magnetickou srdeční navigací NIOBE a mechanickou srdeční navigací SENSEI. Vzniklo tak multifunkční katetrizační pracoviště, využívající dva systémy dálkově navigované katetrizace, které zároveň umožňují integrovat trojrozměrná zobrazení srdce (např. CT či MR), takže kardiolog má během zákroku k dispozici předem připravenou virtuální topografickou mapu srdce pacienta, kterého operuje. Oba systémy představují zcela novou technologii v oblasti srdeční katetrizace a Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce je první v České republice, které disponuje oběma systémy.

Pracoviště bylo vybudováno díky vícezdrojovým finančním prostředkům – z vlastních investičních zdrojů Nemocnice Na Homolce a velkým dílem také s podporou dárců (firmy Cardion s.r.o, Medtronic Czechia, Inlab sro., Subito a Nadačního fondu Homolka).
Tři sály katetrizačního pracoviště jsou vybaveny angiografickými rentgenovými přístroji (firmy Philips a Siemens), dva sály disponují systémy dálkového řízení  katetrizačních zákroků.

1. systém Niobe II firmy Stereotaxis

Prvním z nich je systém Niobe II firmy Stereotaxis, který umožňuje provádět s velkou přesností celé spektrum intervenčních kardiologických výkonů s využitím magnetického pole o velmi nízké intenzitě. Skládá se z angiolinky a navigačního systému Niobe. Prostřednictvím digitálního RTG spolupracujícího s dvěma magnety, umístěnými protilehle z obou stran lůžka s pacientem v úrovni jeho hrudníku – po levé i pravé straně – může kardiolog z ovladovny na dálku navigovat zavádění katetrů do jednotlivých částí srdce pacienta s přesností 1 mm pouze s použitím počítačové myši. To je umožněno umístěním drobného permanentního magnetu na katetru. Jak se změní orientace zevních magnetů, tak se také změní směr a orientace katetru procházejícího cévním řečištěm či srdečním oddílem. Takto navigovaný katetr dokáže překonat například u některých pacientů jinak neschůdné vinutí tepen či chronické tepenné uzávěry. Velkou výhodou magneticky navigované katetrizační techniky je její bezpečnost, přesnost a snížení radiační zátěže jak pro nemocného tak i pro personál.

Na tomto sále firma Siemens vybavila svůj rentgenový přístroj softwarovou aplikací k  provádění tzv. Dyna CT – což je možnost zobrazovat objekty (cévy, srdeční dutiny) v  trojrozměrném obraze a tím umožnit rekonstrukci intervenovaných cílových orgánů v  době katetrizace. Doposud bylo nutné v řadě případů provádět před vlastním zákrokem  vyšetření počítačovou tomografií (CT) nebo magnetickou rezonancí (MR) dostatečnou  dobu před plánovanou intervencí. Akvizice obrazu je prováděna vysokorychlostním  pohybem ramene s rentgentkou, kdy se kolem vyšetřované osoby otočí o 360° během 2 vteřin.

Prováděné výkony:

 • katetrizační ablace (výkony, které směřují ke kompletnímu a definitivnímu odstranění zdroje srdečních arytmií),
 • intervenční výkony v povodí věnčitých tepen, a to zvláště u nemocných s velmi komplexním postižením, kdy standardní technika (angioplastika tepen s implantací stentu) selhává
 • implantace levokomorových elektrod u nemocných indikovaných k provádění tzv. resynchronizační terapie, tj. léčby, která je indikovaná pro nemocné s vyšším stupněm vleklého srdečního selhání a která umožňuje zlepšit hemodynamické parametry těchto nemocných, u nichž byla již vyčerpána veškerá dostupná farmakoterapie

2. systém Sensei firmy Hansen Medical

Druhým systémem dálkově řízené katetrizace je systém Sensei firmy Hansen Medical, který umožňuje dálkovou navigaci díky elektromechanickému přenosu informace. Přístroj se skládá z mechanického ramene, které je nosičem pro systém dvou převlečných zavaděčů, které se zavádějí cévami do srdečních struktur. Pohyb zavaděčů je umožněn systémem cívek, které dovolují velmi přesné a jemné pohyby do všech stran včetně rotace v úhlu 360 stupňů. Tímto způsobem se jednak katetr snáze dostane do jinak špatně přístupných, nebo dokonce nedostupných pozic v srdečních strukturách, a jednak je umožněn lepší kontakt katetru a tkáně. Díky tzv. systému InteliSense má operatér k dispozici informace o tlaku vyvíjeném na srdeční tkáně (stěnu). Lékař opět řídí systém na dálku z ovladovny pomocí jediného joystiku.

Prováděné výkony:

 • katetrizační ablace, a to specificky u nemocných s fibrilací srdečních síní (velmi komplexní porucha srdečního rytmu).

3.

Třetí sál je využíván pro implantaci kardiostimulačních a defibrilačních přístrojů, provádí se  zde převážná většina zákroků v rámci srdeční resynchronizace a také implantace podkožních monitorů, sloužících k dlouhodobé monitoraci poruch srdečního rytmu (Reveal plus a Reveal XT firmy Medtronic).

Prováděné výkony:

 • implantace kardiostimulátorů
 • dále implantabilních kardioverterů-defibrilátorů
 • resynchronizační terapie srdečního selhání
 • katetrizační ablace veškerého spektra srdečních arytmií

Jedinečnými programy multifunkčního katetrizačního pracoviště jsou:

 • provádění kryoterapie a aplikace laseru především v rámci vývoje nefarmakologické léčby fibrilace srdečních síní
 • implantace mechanických okluderů do ouška levé srdeční síně, což je terapie sloužící k prevenci devastujících cévních mozkových příhod u nemocných s již neřešitelnou fibrilací srdečních síní
 • naprosto unikátní léčba neurostimulace při léčbě refrakterní anginy pectoris a současně hybridní léčba, kdy se na výkonu podílí také kardiochirurg
 • velkou skupinou výkonů jsou také transvenózně prováděné extrakce dlouhodobě implantovaných stimulačních elektrod, převážně z důvodů infekčních komplikací

Multifunkční katetrizační pracoviště se podílí na celé řadě klinických studií, sloužících především k zdokonalování intervenční léčby poruch srdečního rytmu.  Je příkladem souladu týmové spolupráce lékařů, vysoce specializovaných sester a zdravotnických techniků.

Naší filozofií je spokojenost nemocných a vysoký stupeň profesionality celého týmu.