Informace o hospitalizaci

Vážení pacienti,

byli jste objednáni k hospitalizaci na oddělení Všeobecná chirurgie, zde je stručný průvodce hospitalizací:

 • Den před operací se dostavíte na Centrální příjem (5.patro), nejlépe mezi 10–11.00 hod. Zde si vyzvednete ambulantní kartu, bude Vám vystaven chorobopis, ev. bude vystavena pracovní neschopnost.
 • Přineste si s sebou KOMPLETNÍ PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ, doklad o zdravotním pojištění, seznam léků, které pravidelně užíváte, případně průkaz diabetika, věci osobní potřeby (osobní prádlo, župan, ručník, domácí obuv, toaletní potřeby, atd.). Dostatečně včas (dle doporučení lékaře) prosíme vysaďte léky ovlivňující krevní srážlivost (Anopyrin, Stacyl, Trombex, Warfarin atd..) 
 • Mezi 11–12.00 hod. se dostavíte na ambulanci Všeobecné chirurgie (4. patro), kde Vás přijme lékař a příjmová sestra, kteří zkontrolují zdravotní dokumentaci a nezbytné informované souhlasy (s hospitalizací, operačním výkonem, anestezií atd.)
 • Od 13.30 hod. následuje kontrola anesteziologem a návrh přípravy před celkovou anestezií (3. patro, číslo místnosti D309)
 • Podle rozsahu přípravy před výkonem se rozhodne, jestli budete přijati na lůžko den před operací, nebo ráno v den operace. O obvyklém postupu Vás informujeme již na ambulanci při objednání k operaci. V závislosti na kapacitních možnostech oddělení toto může být změněno
 • Po operaci budete uloženi na oddělení, nebo na jednotku intenzivní péče, a to podle rozsahu výkonu a závažnosti onemocnění
 • Po celou dobu hospitalizace Vám bude podávána účinná analgetická terapie, Vaše chronická léčba bude probíhat s ohledem na aktuální zdravotní stav.
 • První pooperační den (pokud to Váš stav dovolí) bude zahájena s pomocí ošetřujícího personálu a fyzioterapeuta odpovídající rehabilitace
 • Pokud budete mít během své hospitalizace jakékoliv dotazy nebo pochybnosti, obraťte se prosím na ošetřujícího lékaře při vizitách, které probíhají každý den ráno a večer
 • Denní režim obdržíte na centrálním příjmu při sepsání chorobopisu
 • Návštěvy na oddělení jsou možné od 10.00 do 20.00 hod., na JIP od 10.00 do 20.00 hod., vždy po dohodě s lékařem nebo sestrou. Děti do 10 let mají vstup na oddělení a JIP zakázaný
 • Pokud budete opouštět oddělení, prosíme, oznamte to předem sestře.
 • Propuštění určuje ošetřující lékař
 • V den propuštění obdržíte propouštěcí zprávu s termínem ambulantní kontroly. Od edukační sestry obdržíte instrukce týkající se případné péče o ránu, dietních opatřeních atd.
 • Formulář k pracovní neschopnosti, ev. lístek na peníze si vyzvednete na sekretariátu oddělení buďto v den propuštění, nebo v nejbližší pracovní den. Formulář vystavený mimo nemocnici si nechte v sekretariátu potvrdit.
 • Odvoz si zajistěte sami, v některých případech po domluvě s lékařem lze zajistit odvoz sanitou.

DENNÍ REŽIM

6.00 buzení pacientů
6.00–7.00 ranní toalety pacientů, úprava lůžek, ranní ordinace (měření fyziologický funkcí,
odběr biologického materiálu)
6.00–8.00 podávání ranních léků
7.00–7.15 sesterská vizita
7.15–8.00 lékařská vizita
7.30– 8.00 snídaně
8.00–11.00 příjmy a propuštění pacientů, rehabilitace,
plnění ordinace lékařů (podávání infuzí, převazy, konzilia, …), rozvoz čajů
12.30–13.00 oběd
12.00–14.00 podávání poledních léků
13.00–16.30 odpolední toaleta, polední klid, rehabilitace,
příprava pacientů k operaci na další den
16.30–17.30 plnění ordinace lékařů
17.30–18.30 večerní lékařská vizita, večeře
18.30–19.00 sesterská vizita
18.00–20.00 podávání večerních léků
20.00 ukončení návštěv
19.00–21.00 příprava pacienta na noční klid
21.00–22.00 podávání nočních léků dle ordinace lékaře
22.00–6.00 noční klid