Pro pacienty

Informace pro pacienty

Abychom předešli nedorozuměním, žádáme pacienty o dodržování těchto požadavků:

  1. Návštěvy na oddělení jsou možné denně v době od 11,00 do 20,00 je však třeba respektovat provozní podmínky a možnosti oddělení. Dětem od 10 let návštěvy povoleny.
  2. Žádáme pacienty, aby každé vzdálení z oddělení předem nahlásili sestrám.
  3. Žádáme pacienty, aby sami nemanipulovali s přístroji ani se od nich neodpojovali.
  4. Informace k provozu oddělení Vám poskytne každá zdravotní sestra našeho oddělení na požádání.