Indikace a kontraindikace CT vyšetření

Indikace:

CT vyšetření je vhodné pro detailní posouzení kostní i plicní struktury. Dovoluje detailně hodnotit tkáně jednotlivých orgánů především v oblasti hlavy, krku hrudníku břicha a malé pánve.  
CT je vyšetřovací modalita první volby u akutních stavů, např. CT mozku při cévních mozkových příhodách a úrazech hlavy či nitrolebním krvácení. Spolehlivě zobrazí i úrazové změny orgánů hrudníku, břicha, pánve i zlomeniny kostí.
Další důležitou akutní indikací CT vyšetření je podezření na choroby aorty (srdečnice), jako je výduť nebo disekce (odtržení výstelky) aorty. 
CT angiografie (vyšetření cév pomocí CT) se používá především pro zobrazení velkých tepen (aorty, ledvinné tepny, pánevní tepny, krkavice) a také pro zobrazení mozkových tepen. V mnohých případech již dovoluje nahradit klasické angiografické vyšetření.

Kontraindikace (kdy se nesmí vyšetření provést) CT vyšetření:

Nativní vyšetření (tj. vyšetření bez použití kontrastní látky):

Je v indikovaných případech možno provést kdykoli, relativní kontraindikací je těhotenství (u těhotných lze provést jen v případě ohrožení života).

Vyšetření s jodovou kontrastní látkou intravenózně:

Vyšetření nesmí být provedeno u pacientů po proběhlé těžké alergické reakci v minulosti po podání jodové kontrastní látky.

V následujících stavech může být vyšetření provedeno pouze v mimořádných případech:
- gravidita (těhotenství)
- těžké formy polyvalentní alergie 
- renální insuficience (porucha vylučovací funkce ledvin)
- neléčená nekorigovaná hypertyreóza (zvýšená funkce štítné žlázy)
- feochromocytom (nádor produkující katecholaminy).

Před vyšetřením je nutno vyloučit či potvrdit přítomnost kontraindikací. Každý pacient je ošetřujícím lékařem poučen o rizicích nitrožilního podání jodové kontrastní látky a v případě jejího předpokládaného podání během CT vyšetření si ošetřující lékař vyžádá a spolupodepíše pacientův písemný informovaný souhlas s jejím nitrožilním podáním. Při relativních kontraindikacích je nutno zvážit poměr rizika a zisku vyšetření.

V případě léčby cukrovky (diabetu mellitu) léky - antidiabetiky, je vhodné tyto léky ze skupiny Biguanidů na 24 hodin před vyšetřením vysadit. Jedná se především o léky pod označením ADIMET, AVANDAMET, DIAPHAGE, GLIBOMET, GLUCOVANCE, GLUFORMIN, LANGERIN, METFIREX, METFOGAMMA, METFORMIN, SIOFOR, STADAMET, GLUCOPHAGE

Rizika CT vyšetření:

CT přístroj využívá rentgenové záření k pořízení snímků. Je zde proto riziko podobné jako u jiných RTG vyšetření. Celková dávka záření závisí na typu vyšetření a rozsahu vyšetřované oblasti, obecně ale lze říci, že dávka při CT vyšetření je znatelně vyšší než u běžného RTG snímku, proto je potřeba vždy zvažovat přínos indikovaného vyšetření.
Nitrožilní aplikace jodové kontrastní látky může mít nežádoucí účinky mírné - návaly horka, pocení, nevolnost, zarudnutí, svědění, vyrážka a ve zcela výjimečných případech se může objevit i těžká alergická reakce charakteru anafylaktického šoku, vyžadující lékařskou péči a zcela výjimečně i hospitalizaci pacienta.