Chronické srdeční selhání

Definice

Chronické srdeční selhání (ChSS) je  označením pro řadu symptomů, které jsou způsobeny postižením srdeční funkce, kdy i přes dostatečné plnění srdečních komor klesá minutový srdeční výdej a srdce není schopno pokrýt metabolické nároky tkání. Dochází k abnormalitám neurohumorální regulace a stav je provázen hlavně námahovou dušností, snižováním výkonnosti, zadržováním tekutin v těle a zkrácením předpokládané délky života.

Výskyt je v naší populaci udáván v rozmezí 0,4-2%, výrazně ale stoupá s věkem. Onemocnění má progresivní charakter a při nutnosti opakovaných hospitalizací pro zhoršení oběhové kompenzace tak výrazně limituje funkční možnosti a kvalitu života nemocných.

Úmrtnost nemocných v těžkém stadiu onemocnění je vysoká.

Příčiny

  1. ischemická choroba srdeční (ICHS), zejména stavy po infarktu myokardu (IM)
  2. hypertenze (vysoký krevní tlak)
  3. kardiomyopatie (nejčastěji dilatační – idiopatická, po myokarditidě, alkoholická, ..)
  4. chlopňové vady (nejčastěji mitrální , aortální)
  5. srdeční arytmie (nejčastěji tachyarytmie)
  6. onemocnění perikardu a jiné

Příznaky

Nejčastěji se objevuje námahová dušnost, zprvu při větší námaze, později i při lehké činnosti (oblékání) nebo i v klidu. Může se objevit noční záchvatovitá dušnost, kašel, celková únavnost. Stupeň obtíží je klasifikován do čtyř stadií (tzv.klasifikace NYHA, I.-IV.). Mohou se objevit otoky kolem kotníků i části lýtek, zvětšení obvodu břicha spojený s tlakem v břiše a nechutenstvím; změny v prokrvení ledvin vedou ke zvýšenému močení v noci. Změny v prokrvení mozku vedou k poruchám paměti, změně myšlení, zmatenosti či depresím.

Vyšetření

Kromě komplexního fyzikálního vyšetření pacienta se využívají krevní testy, stanovení natriuretických peptidů, EKG , rentgen hrudníku. Zásadní přínos má echokardiografie se stanovením velikosti a funkce srdečních oddílů. Dále se využívá celé spektrum diagnostických vyšetření indikovaných podle povahy a závažnosti onemocnění (koronární angiografie, zátěžové testy- spiroergometrie, radionuklidové metody, tkáňová dopplerovská echokardiografie a jiné).

Léčba

Je nutná léčba základního onemocnění, které k srdečnímu selhání vede (ICHS, hypertenze, arytmie apod.). Je nutné dodržovat pravidelnou životosprávu, provádět přiměřenou tělesnou aktivitu, dodržovat zásady racionální stravy, nekouření a abstinence v pití alkoholu. Medikamentosní léčba zahrnuje celý komplex léků, které ve svém důsledku vedou ke zmírnění příznaků a zlepšení stavu nemocného (diuretika, betablokátory, inhibitory ACE, blokátory aldosteronu, srdeční glykozidy a řada dalších).

Pro léčbu akutních stavů existují léky podávané žilní cestou.

Moderním trendem jsou postupy nefarmakologické léčby (implantabilní kardiostimulátory umožňující synchronizaci práce srdečních komor, defibrilátory), existují další možnosti léčby a sledování (např.domácí monitorace).

Ve velmi těžkém stadiu nemocni jsou někteří doporučeni k srdeční transplantaci.

Moderní  trend péče se přesouvá do ambulantní sféry. V Nemocnici Na Homolce již od roku 2002 funguje program srdečního selhání, v jehož rámci poskytujeme komplexní a moderní přístup léčby nemocných se srdečním selháním.