V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Chronické srdeční selhání

Definice

Chronické srdeční selhání (ChSS) je  označením pro řadu symptomů, které jsou způsobeny postižením srdeční funkce, kdy i přes dostatečné plnění srdečních komor klesá minutový srdeční výdej a srdce není schopno pokrýt metabolické nároky tkání. Dochází k abnormalitám neurohumorální regulace a stav je provázen hlavně námahovou dušností, snižováním výkonnosti, zadržováním tekutin v těle a zkrácením předpokládané délky života.

Výskyt je v naší populaci udáván v rozmezí 0,4-2%, výrazně ale stoupá s věkem. Onemocnění má progresivní charakter a při nutnosti opakovaných hospitalizací pro zhoršení oběhové kompenzace tak výrazně limituje funkční možnosti a kvalitu života nemocných.

Úmrtnost nemocných v těžkém stadiu onemocnění je vysoká.

Příčiny

  1. ischemická choroba srdeční (ICHS), zejména stavy po infarktu myokardu (IM)
  2. hypertenze (vysoký krevní tlak)
  3. kardiomyopatie (nejčastěji dilatační – idiopatická, po myokarditidě, alkoholická, ..)
  4. chlopňové vady (nejčastěji mitrální , aortální)
  5. srdeční arytmie (nejčastěji tachyarytmie)
  6. onemocnění perikardu a jiné

Příznaky

Nejčastěji se objevuje námahová dušnost, zprvu při větší námaze, později i při lehké činnosti (oblékání) nebo i v klidu. Může se objevit noční záchvatovitá dušnost, kašel, celková únavnost. Stupeň obtíží je klasifikován do čtyř stadií (tzv.klasifikace NYHA, I.-IV.). Mohou se objevit otoky kolem kotníků i části lýtek, zvětšení obvodu břicha spojený s tlakem v břiše a nechutenstvím; změny v prokrvení ledvin vedou ke zvýšenému močení v noci. Změny v prokrvení mozku vedou k poruchám paměti, změně myšlení, zmatenosti či depresím.

Vyšetření

Kromě komplexního fyzikálního vyšetření pacienta se využívají krevní testy, stanovení natriuretických peptidů, EKG , rentgen hrudníku. Zásadní přínos má echokardiografie se stanovením velikosti a funkce srdečních oddílů. Dále se využívá celé spektrum diagnostických vyšetření indikovaných podle povahy a závažnosti onemocnění (koronární angiografie, zátěžové testy- spiroergometrie, radionuklidové metody, tkáňová dopplerovská echokardiografie a jiné).

Léčba

Je nutná léčba základního onemocnění, které k srdečnímu selhání vede (ICHS, hypertenze, arytmie apod.). Je nutné dodržovat pravidelnou životosprávu, provádět přiměřenou tělesnou aktivitu, dodržovat zásady racionální stravy, nekouření a abstinence v pití alkoholu. Medikamentosní léčba zahrnuje celý komplex léků, které ve svém důsledku vedou ke zmírnění příznaků a zlepšení stavu nemocného (diuretika, betablokátory, inhibitory ACE, blokátory aldosteronu, srdeční glykozidy a řada dalších).

Pro léčbu akutních stavů existují léky podávané žilní cestou.

Moderním trendem jsou postupy nefarmakologické léčby (implantabilní kardiostimulátory umožňující synchronizaci práce srdečních komor, defibrilátory), existují další možnosti léčby a sledování (např.domácí monitorace).

Ve velmi těžkém stadiu nemocni jsou někteří doporučeni k srdeční transplantaci.

Moderní  trend péče se přesouvá do ambulantní sféry. V Nemocnici Na Homolce již od roku 2002 funguje program srdečního selhání, v jehož rámci poskytujeme komplexní a moderní přístup léčby nemocných se srdečním selháním.