Neurologická jednotka intenzivní péče

Neurologická JIP byla založena již v roce 1994 jako jedna z prvních v České republice. V současnosti poskytujeme neurointenzivní péči o pacienty v celém spektru akutních neurologických onemocnění, s důrazem na akutní cévní mozkovou příhodu (CMP). Jsme součástí Neuroprogramu Nemocnice Na Homolce – jedné ze stěžejních specializací, jíž byl pro období 2021–2025 znovuudělen statut Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (nejvyšší stupeň organizace péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou v ČR).

V rámci neuroprogramu spolupracujeme s radiodiagnostickým oddělením (při diagnostice, ale i při terapii především cévních mozkových onemocnění), s oddělením neurochirurgie (veškeré operace mozku a páteře), s oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie (Lekselův gama nůž, odběry vzorků – biopsie z mozku, hluboká mozková stimulace), s oddělením cévní chirurgie (operace krčních tepen), s oddělením rehabilitace, kardiologie, OKBHI a s dalšími odděleními Nemocnice Na Homolce.

V roce 2020 jsme na neurologii hospitalizovali 502 pacientů pro CMP a přechodnou ischemickou ataku. Na JIP jsme od záchranné služby převzali celkem 557 akutních pacientů. Naši intervenční radiologové provedli 127 mechanických trombektomií uzavřených mozkových tepen (jeden z nejvyšších počtů v ČR a nejvyšší v Praze) a 98 intravenózních trombolýz. I přes pandemické hygienické limitace jsme dokonce zlepšili medián času od příjezdu pacienta do podání trombolýzy na 22 minut. Čím rychleji k rekanalizaci uzavřené mozkové tepny dojde, tím má pacient vyšší šanci na samostatný život a na příznivý výsledný stav. Všichni pacienti s prováděnou mechanickou i intravenózní rekanalizací jsou detailně zapsáni do národního registru ResQ. K rozhodování o rekanalizaci za některých specifických situací máme k dispozici softwarový nástroj hodnotící mozkovou perfuzi na CT.

Za rok 2020 jsme dostali nejvyšší diamantové ocenění od evropské iniciativy Angels (ESO Angels Awards) za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou.

Na neurologické JIP je možné si domluvit lékařskou stáž – praxi v neurointenzivní péči a iktové neurologii.

  • Primář: MUDr. Martin Kovář
  • Vedoucí lékař neurologické JIP: MUDr. Michal Panský (michal.pansky@homolka.cz, tel.: 257 272 620)
  • Staniční sestra: Bc. Lucie Hessová (257 272 620)
  • Lékaři: MUDr. Pavel Mencl, MUDr. Zilla Šonková, MUDr. Denisa Vondráčková, MUDr. Magdaléna Kvasničáková, MUDr. Veronika Čakrtová