Pracoviště

Specializovaná pracoviště

  • Multifunkční katetrizační pracoviště vybavené systémy dálkové navigované katetrizace je nejmodernějším komplexem v České republice a slouží pacientům s poruchami srdečního rytmu a s pokročilým srdečním selháním.
  • Centrum léčby poruch srdečního rytmu se významem a počty pacientů řadí k největším evropským pracovištím tohoto oboru. Zároveň plní funkci výukového centra pro státy Evropské unie a východní Evropy v oblasti implantací přístrojů k úpravě srdečního rytmu a nefarmakologické léčby srdečních arytmií.
  • Centrum pro léčbu chronického srdečního selhání poskytuje pacientům široké spektrum léčebných výkonů a specializovanou poradnu pro ambulantní sledování.
  • Centrum pro léčbu hypertenze se zabývá komplexní diagnostikou a následnou léčbou esenciální i sekundární hypertenze

Pracoviště kardiologického oddělení

Lůžková oddělení

Oddělení akutní kardiologie (OAK)
Antiarytmická jednotka (AAJ)
Jednotka semiintenzivní péče (SIP)
Standardní kardiologie (LS)

Sálový provoz

Oddělení intervenční kardiologie
Multifunkční katetrizační pracoviště
- Kardiostimulace
- Srdeční elektrofyziologie
- Robotické pracoviště

Neinvazivní kardiologie

Ambulantní vyšetřovací metody
Echokardiografická laboratoř
Ergometrie
Holter EKG + 24 hod. monitor TK
Implantabilní dlouhodobá monitorace

Ambulance

Kardiologická ambulance
Kardiostimulační ambulance
Angiologická ambulance
Ambulance srdečního selhání
Centrum pro hypertenzi
Ambulance preventivní kardiologie
Multioborové centrum pro diagnostiku a léčbu synkopy

Výzkum

Společná experimentální laboratoř s 1. LF UK, Praha
Klinické studie