Pneumologie

Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Hrouda

 

Jedná se o špičkové pracoviště s nadregionálním významem. Poskytuje pacientům komplexní diagnostiku a léčbu plicních onemocnění. Kombinace diagnostických metod (autofluorescenční bronchoskopie) s již dlouhodobě zavedenými metodami (např. PET-CT) umožňuje v České republice výjimečné možnosti časné diagnostiky a stagingu bronchogenního karcinomu. V diagnostice a léčbě přímo navazujeme na intervenční radiology, pneumochirurgický tým a onkologické oddělení. Hlavním cílem je tedy komplexní a multidiciplinární přístup k pacientovi (diagnostika, léčba, sledování) s ohledem na aktuální doporučené postupy. Úzce spolupracujeme i se specializovanými centry pro intersticiální plicní procesy, obtížně léčitelné astma nebo poruchy dýchání ve spánku.

 

Nabízíme tyto ambulantní diagnostické metody:

1. Funkční vyšetření plic:

 • spirometrie
 • bronchodilatační testy
 • měření FeNO
 • bodypletysmografie
 • měření difuze

 

2. Plicní endoskopie:

Poskytujeme diagnostickou a terapeutickou flexibilní bronchoskopii v lokální nebo celkové anestezii s využitím navigovaných metod, autofluorescenčního a NBI zobrazení a diagnostiku patologie nitrohrudních uzlin lineárním EBUSem.

 • Videobronchoskopie – endoskopické vyšetření dolních cest dýchacích za diagnostickým účelem (lokalizace a určení slizniční patologie, odběr vzorků k mikrobiologickému či histologickému vyšetření), stejně tak léčebným  (zástava krvácení, extrakce cizího tělesa, apod.) Centrum disponuje i přístrojovým vybavením k provedení autofluorescenční bronchoskopie nebo tzv. NBI (narrow band imaging). Technika provedení těchto vyšetření se neliší od klasické videobronchoskopie, ale využívá jiné modality zobrazení sliznice dýchacích cest, v případě NBI se jedná o zobrazení sliznice dýchacích cest v úzkém rozmezí vlnových délek s detailnějším zobrazením slizničních cév. Obě metody slouží k cílenější lokalizaci slizničních patologií.

 • Informace pro pacienty naleznete zde.
 • EBUS – endobronchiální ultrazvuk. Jde o endoskopické vyšetření průduškového stromu flexibilním bronchoskopem, který je zakončen sondou k ultrazvukovému zobrazení cílených struktur, zpravidla nitrohrudních a jejich cílené punkci/biopsii pro získání vzorku tkáně.

 

3. Screeningová polygrafie:

Vyšetření k vyloučení/potvrzení spánkové apnoe. Provádíme pouze screening, při nálezu středně těžké až těžké spánkové apnoe pacienta referujeme do spánkové centra a k ORL vyšetření.

 

4. 24hodinová orofaryngeální pH-metrie:

Zlatým standardem k vyšetření extraesofageálního refluxu.

 

Lékaři:

   • MUDr. Pavel Hrouda
    pavel.hrouda@homolka.cz
   • MUDr. Kateřina Voňková
   • MUDr. Kateřina Košatová
   • MUDr. Marek Oršula
   • MUDr. Michal Šotola

MUDr. Pavel Hrouda, primář interního oddělení a vedoucí lékař centra plicní endoskopie, objasňuje, jaké vybavení a diagnostické metody mají lékaři na tomto pracovišti k dispozici.

 

 

Kontakt pro objednání:

K ambulantnímu pneumologickému vyšetření se můžete objednat na recepci interních ambulancí

Ambulance se nacházejí v 7. patře, přístup možný bílým a žlutým výtahem.

 • tel.: +420 257 273 049
 • tel.: +420 257 273 066

 

Objednání k bronchoskopickému vyšetření zabezpečuje Centrum plicní endoskopie, nacházející se na 1. patře poblíž oranžového a zeleného výtahu.

 • tel.: +420 257 273 167