CT - výpočetní tomografie

Výpočetní tomografie (dále jen CT) je vyšetřovací metoda, která využívá rentgenových paprsků. Tím, že rentgenka obíhá v gantry kolem pacienta, umožňuje podrobné zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých vrstvách (pojem "tomografie" znamená zobrazování v řezech). Využívá se při diagnostice široké škály chorob i pro vedení některých speciálních léčebných výkonů. Velký význam má v urgentní a akutní medicíně. Vyšetření je přesné, rychlé a jednoduché. Pro zobrazení cév, ale i struktury parenchymových orgánů a charakteristiku patologických lézí je nutné během vyšetření podání jodové kontrastní látky do žíly. Vzhledem k používání ionizujícího záření, smí být prováděno CT vyšetření jen v lékařem indikovaných případech.

Před každým CT vyšetřením musí být podepsán informovaný souhlas pacienta.

 

Naše pracoviště používá dva CT přístroje, které se nachází ve 4. podlaží hlavní budovy (zelený či oranžový výtah).

Na našem RDG oddělení bylo provedeno za rok 2021 celkem 14 863 CT vyšetření.