V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Kontakty na oddělení

Sekretariát oddělení:

Operační sály-denní místnost:

 • tel.: +420 257 272 215

Jednotka pooperační a resuscitační péče

 • oddělení: +420 257 272 659, 663, 665
 • denní místnost lékaři: +420 257 272 662
 • staniční sestra: +420 257 272 661


Jednotka intenzivní péče:

 • oddělení: +420 257 272 753, 754
 • denní místnost lékaři: +420 257 272 687
 • staniční sestra: +420 257 272 689


Standardní lůžkové oddělení

 • sesterna: +420 257 272 666, 775
 • denní místnost lékaři: +420 257 272 687
 • staniční sestra: +420 257 272 689


Ambulance kardiochirurgického oddělení:

 • recepce tel.: +420 257 272 609
 • recepce fax: +420 257 272 816
 • staniční sestra tel.: +420 257 273 086


Ambulance předoperační přípravy


Centrum pro vrozené vývojové vady v dospělosti
tel.: +420 257 273 041
e-mail: vsv.@homolka.cz