Oddělení centrální sterilizace

Oddělení centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje komplexní předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna klinická oddělení Nemocnice Na Homolce. Charakterem své činnosti se řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a představuje i jeden ze základních aspektů komplexní zdravotní péče. Provádí odborné hygienické výkony (komplexní předsterilizační přípravu, plazmovou sterilizaci do 50 stupňů C, vysokoteplotní sterilizaci 121 stupňů C a 134 stupňů C), jejichž výsledkem je sterilní zdravotnický prostředek. Ten je významnou součástí bezpečnosti a ochrany pacientů v procesu zdravotní péče.


Technologické postupy sterilizace jsou včetně dekontaminace, dezinfekce a předsterilizační přípravy zajištěny moderními technologiemi v souladu s českou, resp. evropskou legislativou. Veškeré procesy jsou monitorovány informačním systémem MEDIX.

Součástí centrální sterilizace je také centrální úpravna nemocničních lůžek, která zajišťuje hygienický a funkční servis nemocničních lůžek včetně příslušenství, dezinfekci zdravotnických pomůcek apod. Vedení Oddělení centrální sterilizace zajišťuje ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci operačních sálů a lůžkových i ambulantních složek plynulé zásobování všech klinických provozů sterilním zdravotnickým materiálem.


Oddělení centrální sterilizace Nemocnice Na Homolce dále poskytuje své služby i smluvním partnerů. Mezi naše spokojené klienty patří řada ordinací praktických a odborných lékařů.

0d 7. 2. 2014 je pracoviště centrální sterilizace certifikováno podle normy EN ISO 13485 Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti – Požadavky pro účely předpisů. Zavedení systému jakosti prověřil certifikační audit, který proběhl v lednu 2014.


Naše služby

Smluvním partnerům nabízíme následující služby. Tyto služby poskytujeme v nepřetržitém provozu.

  • Balení zdravotnických prostředků do speciálních sterilizačních obalů
  • Sterilizace plazmou do 50 stupňů C
  • Sterilizace parní (134 a 121 stupňů C)