Chirurgická revaskularizace myokardu

Chirurgická revaskularizace myokardu představuje jednu z možností léčby onemocnění tepen (odborně nazývaných věnčité), které zásobují srdeční sval krví. Tepny jsou postižené zúžením, jež vzniká na základě různých procesů. Naprosto dominantní příčinu v naší populaci představuje ateroskleróza. Chirurgická léčba má za cíl odstranit  pacientovy obtíže (bolesti hrudníky vázaných na námamu – anginy pectoris) a v případě řady pacientů i zlepšit  prognózu onemocnění.

V průběhu operačního výkonu kardiochirurgové překlenou zúžené úseky či uzávěry věnčitých tepen našitím náhradních cév, které spojují srdečnici (hlavní tepna těla vyvádějící krev ze srdce) s věnčitými tepnami (tzv bypassy – odtud název operačního výkonu). Těmito náhradními cévami jsou zpravidla  tepna jdoucí po levé vnitřní straně hrudní kosti a dále povrchní žíly dolních končetin. V indikovaných případech je možné odebrat a použít i druhou tepnu jdoucí na vnitřní straně hrudní kosti či jednu z tepen předloktí na nedominantní paži.

Chirurgickou revaskularizaci myokardu je možné realizovat cestou klasického kardiochirurgického přístupu přes hrudní kost (sternotomie) či pomocí miniinvazivního přístupu (roboticky asistovaný výkon). Další možností je kombinace chirurgického přístupu a katetrizačního výkonu. O způsobu provedení a taktice revaskularizace myokardu a o typu chirurgického přístupu rozhoduje kromě preference pacienta zejména množství a charakter postižení věnčitých tepen a přidružená onemocnění.

Ischemická choroba srdeční – informace pro pacienty