Otázky a odpovědi v mamologii

Je při mamografii nebezpečí většího ozáření?

Moderní přístroje, které jsou podmínkou technické výbavy akreditovaných pracovišť, zajišťují minimalizaci dávek záření - ty jsou dány jasnými předpisy a byly vypracovány dle celosvětových norem. Prospěch z vyšetření zdaleka převyšuje nebezpečí dávky rentgenového záření.
Pokud je však pacientka těhotná, není preventivní vyšetření na místě. V případě podezřelého nálezu v prsu lze vyšetření provádět s vykrytím pánve ochrannými pomůckami.

Je vyšetření bolestivé?

Při vyšetření je pro kvalitní zobrazení tkáně na snímku  nutné jisté stlačení prsu v destičkách . Většinou pacientek je pocit popisován jako tlaková bolest. Pacientka je v kontaktu s provádějící laborantkou, která může stlačení ovlivnit. 
K vyšetření je vhodné přicházet v první polovině menstruačního cyklu, kdy prsní žlázy nejsou tak citlivé a bolestivé.

Nestačila by jen sonografie?

Sonografické vyšetření je vhodné pro vyšetření dětí, mladších žen a kojících matek, kdy žláza je značně hutná. Pro vyšetření běžné populace již vhodné do screeningu slouží metoda jen jako doplňková (při nejasnosti nálezu) a nelze ji provádět jako základní vyšetření. Za způsob vyšetření je zodpovědný lékař na mamografickém pracovišti, který postupuje tak, aby z vyšetření vytěžil co nejvíce informací a určil další postupy. Ke každé pacientce je třeba přistupovat zcela individuálně a někdy ani věk není jednoznačně určující. Vyšší podíl tukové tkáně v prsu (přirozený způsob stárnutí žlázy) zvyšuje výtěžnost informací z mamografie, vede totiž ke zprůhledňování prsu při mamografii a zlepšuje zobrazení mikrokalcifikací, které nelze z běžného ultrazvukového vyšetření posoudit.

Jak se připravit na vyšetření?

Není potřeba žádné přípravy. Před vyšetřením není vhodné použití tuhých deodorantů, které mohou způsobovat falešné jevy na snímcích. V případě těhotenství či podezření na možnost gravidity lze jistě vyšetření odložit. Pokud přicházíte k vyšetření s podezřením na nádorové onemocnění, je důležité zdravotníky na situaci upozornit.

Jak je vyšetření dlouhé?

Samotné provedení mamografie obnáší asi 5-10 minut. Lékař průběžně vyšetření hodnotí a informuje vás o předběžném výsledku, případně vám doporučí další vyšetření, které  bude pokud možno provedeno týž den. V případě, že se vám nehodí posečkat, nabídneme nejkratší možný termín dle závažnosti nálezu.
Objednací časy k vyšetření se snažíme dodržovat. Přesto vás prosíme o trpělivost, pokud musíte chvíli čekat.


Kde vás najdu?

Na oddělení radiodiagnostiky na čtvrtém podlaží nemocnice Na Homolce. 
Při prvním vstupu do nemocnice je třeba se přihlásit na pátém podlaží v centrální kartotéce, cizinci na cizineckém oddělení. Zde budou pacienti zapsáni do centrálního počítače
Při vchodu na oddělení je směrovka na příjmovou recepci, kde se vám již bude pracovnice oddělení věnovat, vyplní vám vstupní formality, pomůže vyplnit dotazník ohledně rizikových faktorů  a poradí vám jak dále na oddělení postupovat.

Jak se dozvím výsledek?

Předběžný výsledek vám sdělíme bezprostředně po zhodnocení snímků, a pokud budete ochotna počkat, můžete dostat písemný nález přímo do ruky. Pokud to bude potřeba, pak vám doporučíme upřesňující vyšetření prsů ultrazvukem, které provedeme ještě týž den, nebo vás objednáme na co nejbližší volný termín. Definitivní nález obdrží lékař, který vás k vyšetření poslal, součástí nálezu bude i další doporučení časnosti kontroly. Pokud bude váš nález vyžadovat specializované vyšetření mimo naší nemocnici, budete informována o termínech a dalších náležitostech. Definitivní závěr bude vám i vašemu lékaři sdělen v co nejkratším čase.

Jak je to s vyšetřením na magnetické rezonanci?

Magnetická rezonance je vyšetřovací metoda druhé volby, která umožňuje díky vysoké senzitivitě ale nižší specificitě doplnit obrazovou informaci k již existujícím z mamografu a ultrazvuku. Magnetická rezonance je zejména vhodná k přesnějšímu určení rozsahu nalezené patologie a určení počtu satelitních ložisek případně k vyloučení ložisek v druhém prsu.

Proč jsou některé ženy primárně vyšetřované na MR?

Jsou ženy s genetickou predispozicí vzniku karcinomu prsu v časném věku - geny BRCA1, BRCA2 - (např. herečka Angelina Jolie), u kterých je doporučené jednou ročně vyšetření MR prsů jako alternativa ostatních metod pro svoji vysokou senzitivitu. Pacientky s touto genetickou predispozicí mají plnou úhradu vyšetření MR prsů jako primární metody od zdravotních pojišťoven.