Vestibulární schwannom

Diagnostikovali vám nádor sluchového nervu neboli odborně vestibulární schwannom či neurinom akustiku? – Rádi se vás ujmeme, můžeme vám nabídnout všechny dostupné možnosti léčby.

Vestibulární schwannom je benigní (nezhoubný) nádor vznikající z obalu (z tzv. Schwannových buněk) vestibulokochleárního nervu. Léčba je věcí individuálního posouzení a odvíjí se od rozhovoru lékaře s pacientem. Existují tři možná řešení, a to: 1. průběžné sledování vývoje onemocnění, 2. mikrochirurgické odstranění nádoru, 3. ozáření nádoru Leksellovým gama nožem.

Mikrochirurgické řešení má své výhody

Pacient má vysokou šanci na úplné vyléčení, tj. na to, že se zbaví nádoru, i šanci na trvalé zachování sluchu, ovšem pokud před operací ještě slyší. Kromě toho po vyjmutí nádoru může být proveden jeho histologický rozbor, díky němuž bude pacient s jistotou vědět, zda se nejedná o zhoubné onemocnění.

Naše operace jsou bezpečné a šetrné

Zvolíte-li mikrochirurgickou léčbu, můžeme vás ujistit, že budete v péči týmu, který má rozsáhlé zkušenosti nejen s operacemi vestibulárních schwannomů, ale i s dalšími, těmi nejsložitějšími operacemi nádorů, cévních malformací a jiných defektů mozku a míchy.

Klademe důraz na co nejméně invazivní přístup, tzn. minimalizujeme otevření lebky (kraniotomii), takže vám zůstane nevelká jizva. Aplikujeme tzv. bezretrakční neurochirurgii – vestibulární schwannomy operujeme zcela bez použití mozkových lopatek a odtahování mozečku, využíváme vhodnou polohu, gravitaci a neuroanestezii, aby byla operace pro vás co nejšetrnější.

Anestezii (narkózu) vedou zkušení neuroanesteziogové tak, aby vás co nejméně zatížila a umožnila šetrné operování a elektrofyziologický monitoring. Během operace zkušený elektrofyziologický tým monitoruje funkci ohrožených nervů (zejména lícního a sluchového) s využitím nejmodernějších metod (např. motorických evokovaných potenciálů lícního nervu). Na kontrole sluchových a rovnovážných funkcí se podílejí specialisté z našeho ORL oddělení. Bezprostředně po operaci se o vás bude starat specializovaný tým na neurochirurgické jednotce intenzivní péče.

Hospitalizace a příprava na operaci

Příjem na lůžkové oddělení je zpravidla den před operací. Kromě běžných předoperačních vyšetření je nezbytné zajistit zejména vyšetření magnetickou rezonancí a ORL vyšetření včetně audiometrie.

V den operace vás převezou na operační sál a uvedou do celkové anestezie. Elektrofyziologický tým přichystá vše potřebné pro monitoraci ohrožených funkcí, zejména hlavových nervů.

Průběh operace

Operaci provádíme v poloze na zádech s hlavou vytočenou do strany. Tato poloha je méně riziková než poloha vsedě a umožňuje šetrné bezretrakční operování s využitím gravitace.

Po uvedení do narkózy vám oholíme malý proužek vlasů za ušním boltcem (neholíme celou hlavu), operační pole důkladně vydezinfikujeme a po zarouškování zahájíme vlastní operaci.

Řez (incizi) v délce cca 5–7 cm vedeme za ušním boltcem a poté odhalíme lebeční kost.

Vysoobrátkovou frézou provedeme trepanační návrt lebeční kosti a pomocí speciální pilky pak kraniotomii, tj. vyřízneme okénko v kosti cca 4x3 cm.

Další fáze operace probíhají pod operační mikroskopem, který zajišťuje dokonalé osvětlení a zvětšení.

Otevřeme obal mozku a vazivové tvrdé pleny, poté z tzv. arachnoidální cisterny vypustíme mozkomíšní mok, díky čemuž mozeček vlivem gravitace ustoupí a přirozenou cestou se otevřou další prostory.

Takto se velmi šetrně dostáváme k zadnímu povrchu nádoru, elektrosimulací ověřujeme nepřítomnost hlavových nervů. Pronikneme dovnitř nádoru a jeho objem zevnitř zmenšíme, abychom získali prostor pro další preparaci.

Po dostatečném zmenšení identifikujeme tzv. vstupní zónu sluchového a lícního nervu (u velkých nádorů i dalších nervů) – tj. místo, kde nervy vystupují z mozkového kmene.

Další fází, jejíž načasování se liší podle velikosti nádoru, je snesení stropu tzv. vnitřího meatu. To je kanálek ve skalní kosti, kudy vystupují lícní a sluchový nerv skalní kostí z nitrolebí. Pomocí vysokoobrátkové frézy se snese část kosti – strop meatu – a odhalí se lalok tumoru sem vrůstající.

Následuje nejdůležitější a nejdelikátnější fáze – velmi šetrné odpreparování hlavových nervů, zejména sluchového a lícního, od povrchu nádoru, ke kterému často poměrně pevně lnou. Vždy se snažíme odstranit nádor totálně, abychom nemocného vyléčili úplně. Jen ve výjimečných případech, např. u pacientů ve vyšším věku s extrémně silnou adherencí nervů, můžeme ponechat malou vrstvičku nádoru na nervech v zájmu zachování jejich funkce.

Na závěr vždy provádíme kontrolu, zejména kontrolujeme úplné odstranění nádoru z vnitřního zvukovodu (zrcátkem nebo endoskopem) a měříme elektrofyziologické parametry zachovalých nervů. Poté pečlivě přelepíme místo po otevření meatu kouskem tuku z operační rány a vodotěsně uzavřeme tvrdou plenu. Kostní ploténku fixujeme zpět miniaturními titanovými dlažkami a ránu uzavřeme stehem ve vrstvách.

Po operaci je pacient zpravidla 1–3 dny sledován na specializované neurochirurgické jednotce intenzivní péče, 7. pooperační den se odstraňují stehy a při nekomplikovaném průběhu odchází pacient domů. Poté je u nás nadále dlouhodobě sledován.