Mikrochirurgická léčba aneurysmatu

Natočili jsme pro vás video, ve kterém vám ukážeme, jak pokročilá, bezpečná a šetrná může být současná neurochirurgická léčba aneuryzmatu, neboli výdutě, pokud se operuje mikrochirurgicky.    

Výduť je váček, který vznikne vyklenutím cévní stěny některé z mozkových tepen. Jeho stěna je zeslabená, proto hrozí, že praskne a dojde ke krevnímu výronu po povrchu mozku, nebo přímo do mozkové tkáně, což pacienta ohrožuje na životě a zdraví.   

Aneuryzma vzniká kombinací vrozených faktorů – oslabených míst cévní stěny – a získaných, jako ateroskleróza, hypertenze, nebo kouření, které přispějí k tomu, že krevní proud v tepně způsobí vyklenutí, růst, případně prasknutí vaku a následné krvácení. 

Pro každého je vhodná jiná metoda 

Pokud aneuryzma praskne, jde o velmi závažný stav, který nepřežije přibližně polovina postižených. Pouze čtvrtina pacientů překoná krvácení v relativně dobrém stavu bez závažných trvalých následků. Proto věnujeme také velkou pozornost výdutím, které náhodně zachytí zobrazovací vyšetření jako CT nebo magnetická rezonance v souvislosti s jinými obtížemi. I když jsou nekrvácející, je vhodné většinu z nich ošetřit, aby se zabránilo pozdějšímu krvácení. Jsou ale i výdutě, které není třeba řešit, a pouze se pozorují. O nutnosti léčby a jejích formách rozhoduje specializovaný tým vždy u každého pacienta individuálně. Pokud se přikloníme k aktivnímu operativnímu řešení, volíme dva způsoby ošetření – tzv. mikrochirurgický, kdy se při velmi šetrné otevřené operaci uzavře výduť pomocí titanových svorek. Druhá metoda je tzv. endovaskulární, kdy se léze (místo poškození) uzavře spirálkami (coily) nebo tzv. stenty- výztuhami, případně jejich kombinací, a to cestou mikrokatetru (tenké cévky) zavedeného přes tříslo nejčastěji stehenní tepnou. Obě metody mají svoje výhody a nevýhody. Pro některé pacienty je jednoznačně výhodnější mikrochirurgické řešení, pro jiné endovaskulární.

Jak operujeme na našem pracovišti

V našem videu se můžete seznámit s mikrochirurgickým způsobem léčby aneuryzmatu, který je standardem našeho pracoviště. Řídíme se zásadami tzv. pokročilé neurochirurgie, jejímž cílem je provést operaci co nejbezpečněji a zároveň nejšetrněji. Zjednodušeně lze říci, že operace mozkového aneuryzmatu není operace mozku, ale probíhá na jeho povrchu, i když se jedná o léze uložené často hluboko v oblasti spodiny lebeční. Při operaci volíme malý, ale přesně cílený operační přístup. Operaci, probíhající pod kontrolou operačního mikroskopu pod velkým zvětšením, vedeme extracerebrálně  (mimo mozkovou tkáň), aniž by došlo k jakémukoli narušení integrity mozkové tkáně. Také využíváme techniku tzv. gravitační bezretrakční chirurgie, která je založena na důsledném adekvátním polohování nemocného a která umožňuje operovat pacienty bez použití mozkových lopatek, které se dříve rutinně používaly k odtahování mozku.  

Samozřejmostí je využití nejmodernější technologie jako peroperační videoangiografie, mikrodopplerografie, flowmetrie, elektrofyziologický monitoring, případně neuronavigace nebo intraoperační magnetická rezonance.

Věříme, že natočeným videem zmírníme obavy z neurochirurgických operací mozku. Můžete si být jisti, že náš profesionální neurochirurgický tým se o vás dobře postará.