Vyšetření tlustého střeva

Irrigografie
- Jedná se o neinvazivní metodu provádějící se nálevem k.l. do tlustého střeva rektální rourkou zavedenou do konečníku
- vyšetření se nejčastěji provádí jako dvojkontrastní, nejprve se aplikuje baryová suspenze a poté se aplikuje rourkou vzduch pro distenzi střeva
- po dostatečném naplnění střeva kontrastní látkou a vzduchem je pacient polohován a otáčen podél dlouhé osy, aby se dosáhlo dokonalého rozložení k.l. v jednotlivých oddílech tlustého střeva
- vyšetření se provádí vleže, případně i vestoje
- celková doba trvání je do 30 min.
- během aplikace k.l. a při polohování pacienta vyšetřující lékař sleduje pasáž k.l. střevem na monitoru a provádí cílené snímky v různých polohách

Příprava pacienta před vyšetřením:
Jeden až dva dny před vyšetřením: bezezbytková strava (vynechat nadýmavou stravu – luštěniny, syrová zelenina,ovoce, čerstvé a celozrnné pečivo ,maso, zcela vynechat mléko a všechny mléčné výrobky!), pít hodně tekutin (rostlinné šťávy, džusy, bujóny, polévky, bez bublinek)

Den před vyšetřením:
- lehká snídaně
- k obědu jen čistá polévka (bujón)
- dále jen tekutiny
- časně odpoledne vypít vyprazdňovací roztok (např. Fortrans, případně aplikovat Picoprep)

Ráno v den vyšetření:
- přijít nalačno, pít jen tekutiny bez bublinek

Rizika vyšetření:
- velmi vzácně perforace stěny střevní při ztenčení patologickým procesem
- občas pacienti cítí nepříjemné pocity během plnění střeva bariem či vzduchem

Vyšetření se neprovádí:
- u lidí s extrémní bolestí břicha
- po čerstvě provedeném kolonoskopickém vyšetření spojeném s biopsií (odběrem vzorku tkáně ze stěny střevní)