Katetrizační ablace arytmií

Katetrizační ablace je minimálně invazivní zákrok, při němž je katetr navigován krevními cévami až do srdce. Katetr dodává energii přesně definovaným částem srdečního svalu, normalizuje elektrické signály a navrací srdci normální zdravý rytmus.

Robotická katetrizační ablace

Srdce je výkonný sval. Musí být v pořádku, aby mohlo neustále během celého života pumpovat krev do celého těla. Zároveň je však extrémně choulostivé a komplikované. Pro ablaci je zásadní bezpečné protažení katetru křehkými srdečními komorami. Proto je důležité, aby měl lékař k dispozici nejlepší a nejmodernější technologii. Naši lékaři používají pro léčbu arytmií systém robotické magnetické navigace (RMN) Stereotaxis.

RMN přináší výhody vysoce sofistikované robotické technologie umožňující bezpečnější a účinnější zákroky v oblasti ablace srdce. RMN od základu proměňuje způsob navigace katetru pomocí magnetického pole a využívá robotické přesnosti při navigaci katetru přímo od jeho špičky.

Technologie spočívá ve dvou roboticky řízených magnetech vedle operačního stolu. V průběhu zákroku lékař využívá intuitivní počítačové rozhraní, přes nějž využívá magnetické pole v okolí pacienta. Díky tomu může lékař přesně směrovat a navigovat ablační katetr, který má ve špičce zabudovaný magnet.

Hlavní přínosy RMN jsou:

Přesnost zákroku – z dat vyplývá, že 94 % zákroků vykazuje lepší nebo ekvivalentní akutní a dlouhodobou úspěšnost v porovnání s manuálními zákroky.

Šetrný přístup – všechna data poukazují na 62% snížení výskytu významných komplikací v případě RMN v porovnání s manuální ablací.

Omezení ozáření – z 67 % nahlášených dat vyplývá významné omezení použití rentgenového záření. Průměrné omezení ozáření ve srovnání s manuálním zákrokem je takové, jako by pacient podstoupil o 235 rentgenů hrudníku méně.