V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Katetrizační ablace arytmií

Katetrizační ablace je minimálně invazivní zákrok, při němž je katetr navigován krevními cévami až do srdce. Katetr dodává energii přesně definovaným částem srdečního svalu, normalizuje elektrické signály a navrací srdci normální zdravý rytmus.

Robotická katetrizační ablace

Srdce je výkonný sval. Musí být v pořádku, aby mohlo neustále během celého života pumpovat krev do celého těla. Zároveň je však extrémně choulostivé a komplikované. Pro ablaci je zásadní bezpečné protažení katetru křehkými srdečními komorami. Proto je důležité, aby měl lékař k dispozici nejlepší a nejmodernější technologii. Naši lékaři používají pro léčbu arytmií systém robotické magnetické navigace (RMN) Stereotaxis.

RMN přináší výhody vysoce sofistikované robotické technologie umožňující bezpečnější a účinnější zákroky v oblasti ablace srdce. RMN od základu proměňuje způsob navigace katetru pomocí magnetického pole a využívá robotické přesnosti při navigaci katetru přímo od jeho špičky.

Technologie spočívá ve dvou roboticky řízených magnetech vedle operačního stolu. V průběhu zákroku lékař využívá intuitivní počítačové rozhraní, přes nějž využívá magnetické pole v okolí pacienta. Díky tomu může lékař přesně směrovat a navigovat ablační katetr, který má ve špičce zabudovaný magnet.

Hlavní přínosy RMN jsou:

Přesnost zákroku – z dat vyplývá, že 94 % zákroků vykazuje lepší nebo ekvivalentní akutní a dlouhodobou úspěšnost v porovnání s manuálními zákroky.

Šetrný přístup – všechna data poukazují na 62% snížení výskytu významných komplikací v případě RMN v porovnání s manuální ablací.

Omezení ozáření – z 67 % nahlášených dat vyplývá významné omezení použití rentgenového záření. Průměrné omezení ozáření ve srovnání s manuálním zákrokem je takové, jako by pacient podstoupil o 235 rentgenů hrudníku méně.