Guidelines - postupy

Guidelines neboli doporučené postupy jsou publikace odborných společností, kterými se dané oddělení řídí.

  • Psychiatrické oddělení se řídí guidelines obsaženými v publikaci Doporučené postupy psychiatrické péče, kterou vydala Česká psychiatrická společnost. Tyto standardy péče se týkají jednotlivých dg. kategorií.