Kontakty

  Informace k parkování >>

Kontakty ke stažení a vytištění v PDF >>

HOTLINE pro lékáře*

 • tel.: +420 731 680 743
  *HOTLINE slouží výhradně pro přímou komunikaci lékaře s kardiochirurgem ve službě

 

Sekretariát oddělení:

 

Operační sály  – denní místnost: 

 • tel.: +420 257 272 215

 

Jednotka pooperační a resuscitační péče

 • oddělení: +420 257 272 659, 663, 665
 • denní místnost lékaři: +420 257 272 662
 • staniční sestra: +420 257 272 661


Jednotka intenzivní péče:

 • oddělení: +420 257 272 753, 754
 • denní místnost lékaři: +420 257 272 687
 • staniční sestra: +420 257 272 689


Standardní lůžkové oddělení

 • sesterna: +420 257 272 666, 775
 • denní místnost lékaři: +420 257 272 687
 • staniční sestra: +420 257 272 689


Ambulance kardiochirurgického oddělení:

 • recepce tel.: +420 257 272 609
 • recepce fax: +420 257 272 816
 • staniční sestra: +420 257 273 086


Ambulance předoperační přípravy


Centrum pro vrozené vývojové vady v dospělosti
tel.: +420 257 273 041
e-mail: vsv.@homolka.cz