Guidelines - postupy

Guidelines neboli doporučené postupy jsou publikace odborných společností, kterými se dané oddělení řídí.

Základy cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění (Česká onkologická společnost ČLS JEP, platnost od 1.2.2011)
- doporučení k cytostatické, hormonální a biologické léčbě u dospělých onkologicky nemocných se solidními nádory

 • Zhoubný novotvar prsu (C50)
 • Zhoubný novotvar bronchu a plíce (C34)
 • Zhoubný novotvar jícnu (C15)
 • Zhoubný novotvar žaludku (C16)
 • Zhoubný novotvar kolorekta (C18-20)
 • Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu (C21)
 • Zhoubný novotvar jater a žlučových cest (C22-24)
 • Zhoubný novotvar slinivky břišní (C25)
 • Zhoubný novotvar ovarií a tuby (C56-57)
 • Zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)
 • Zhoubný novotvar vulvy (C51)
 • Zhoubný novotvar pochvy (C52)
 • Zhoubný novotvar těla děložního (C54)
 • Gestační trofoblastická nemoc (C58)
 • Zhoubný melanom kůže (C43)
 • Zhoubný novotvar ledviny (C64)
 • Zhoubný novotvar močového měchýře (C67)
 • Zhoubný novotvar varlete (C62)
 • Zhoubný novotvar prostaty (C61)
 • Zhoubné nádory hlavy a krku (C00-14, C30-32)
 • Zhoubný novotvar kosti (C40-41)
 • Zhoubný novotvar měkkých tkání (C48-49)
 • Zhoubný novotvar mozku (C71) - glioblastom, anaplastický astrocytom a oligodentrogliom