Naše služby

Klinicko-mikrobiologická laboratorní diagnostika infekčních  nemocí

 • komplexní klinicko-mikrobiologická laboratorní diagnostika
 • zajištění specializovaných vyšetření v externích laboratořích
 • zajištění specializovaných vyšetření v národních referenčních laboratořích včetně CEM SZÚ

Klinicko-mikrobiologická konzultační činnost včetně antibiotické léčby a profylaxe

 • diferenciální diagnostika infekčních nemocí
 • nákladově efektivní indikační strategie mikrobiologické diagnostiky
 • klinická interpretace výsledků mikrobiologických vyšetření
 • antibiotická léčba u hospitalizovaných pacientů
 • antibiotická léčba v oblasti primární a ambulantní péče
 • antibiotická profylaxe v chirurgických oborech
 • implementace informačních technologií v oblasti klinicko-mikrobiologických konzultací

Služby antibiotického střediska

 • sledování a analýza vývoje antibiotické rezistence v nemocnici a v komunitě
 • sledování a analýza spotřeby antibiotik
 • zlepšování kvality používání antibiotik v primární a ambulantní péči
 • zlepšování kvality používání antibiotik v nemocniční péči
 • implementace informačních technologií v oblasti antibiotické politiky

Služby v oblasti kontroly a prevence nozokomiálních infekcí

 • sledování a hodnocení výskytu nozokomiálních infekcí ve zdravotnických zařízeních
 • konzultační činnost v oblasti epidemiologie nozokomiálních infekcí
 • implementace informačních technologií v oblasti kontroly nozokomiálních infekcí

Služby v oblasti postgraduálního a kontinuálního vzdělávání

 • kurzy a stáže organizované ve spolupráci s katedrou mikrobiologie IPVZ
 • semináře pro lékaře klinických odborností (zejména klienty oddělení)