MR - magnetická rezonance

Magnetická rezonance (MR) je zobrazovací metoda, která využívá k zobrazení jednotlivých tkání měření změn magnetických momentů atomových jader vodíku. Obecně lze říci, že MR je až na několik výjimek nejcitlivější metodou pro posouzení morfologie a patologie měkkých tkání - tedy mozku, míchy, svalů, šlach a kloubů. Využívá se však i na zobrazení dalších orgánů lidského těla.

Běžný MR přístroj je uzavřený válcovitý magnet, v němž  musí pacient klidně ležet. Během vyšetření přístroj vydává hlasité zvuky někdy připomínající až alternativní hudbu. V protokolu některých vyšetření či na zvýraznění některých patologií je nutná aplikace gadoliniové kontrastní látky, která se podává během vyšetření.

MR vyšetření se provádí na základě indikace lékařem a je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Před každým MR vyšetřením musí být podepsán informovaný souhlas pacienta.

Naše pracoviště používá čtyři MR přístroje. Tři se nachází mimo hlavní budovu nemocnice, a to v samostatné budově u dolní vrátnice, kde je současně i Kongresové centrum a Gama nůž. Doporučujeme proto příchod spodní vrátnicí a poté hned zahnout doprava a budovu obejít ke spodnímu vchodu, kde je MR recepce.

Pacienti mohou zaparkovat na třech označených parkovacích místech naproti vstupu do budovy (mapa). Prvních 15 minut je zdarma a každých započatých 30 minut za 50 Kč. Vjezd pouze spodní vrátnicí.

Čtvrtý přístroj je umístěn v hlavní budově ve druhém patře v sektoru neurochirurgických sálů (oranžový výtah). Zde každý pacient zvoní na označený zvonek před posuvnými dveřmi. Pacienta přijímá laborant přes průchozí filtr ve 2. podlaží hlavní budovy (zelený či oranžový výtah).

  • Magnetom Vida, Siemens, 2021 - 3 Tesla
  • Magnetom Skyra, Siemens, 2013 - 3 Tesla
  • Magnetom Avanto, Siemens, 2009 - 1,5 Tesla
  • Signa HDx, GE, 2009 - 1,5 Tesla

V roce 2021 bylo v nemocnici provedeno MR celkem 13 176 vyšetření.