Centrum alergologie a klinické imunologie (CAKI)

Pracoviště Centra alergologie a klinické imunologie se skládá z části ambulantní a laboratorní.

Alergologie

Ambulantní část

Poskytuje komplexní léčebně-preventivní péči o dospělé i dětské pacienty s astmatem, alergickými onemocněními, defekty imunity a dalšími typy imunopatologických poruch včetně diferenciální diagnostiky autoimunitních onemocnění s možností širokého spektra klinických i laboratorních vyšetřovacích postupů. Dále lékaři centra zajišťují konziliární péči pro lůžková oddělení nemocnice.
Centrum je akreditovaným výukovým pracovištěm zapojeným do systému dalšího vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků v oboru alergologie a klinická imunologie. V obsazení šesti lékařů a šesti sester ošetří centrum ročně téměř 6.000 pacientů a provede 18.000 vyšetření.


Imunologická laboratoř

Provádí rozsáhlé spektrum vyšetřovacích metod humorální i buněčné imunity, systémových i orgánových autoimunitních stavů a alergií. Specializovaná činnost je zaměřena na diagnostiku septických stavů u kriticky nemocných.


Naše služby

  • Léčebně preventivní specializovaná ambulantní péče o pacienty s alergickými onemocněními, poruchami imunity a s recidivujícími respiračními infekty.
  • Doškolovací aktivity - Centrum je akreditovaným výukovým pracovištěm zapojeným do systému dalšího vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků v oboru alergologie a klinické imunologie. Probíhají zde stáže pro lékaře i nelékaře v předatestační přípravě a dvakrát ročně atestační zkoušky.
  • Vědecká, výzkumná a publikační činnost – aktivní i pasivní účast na seminářích a kongresech doma i v zahraničí, publikace.
  • Veřejně osvětová činnost – relace v rozhlase, televizi, články v novinách a časopisech.

 


Režimová opatření v Nemocnici Na Homolce v souvislosti s vývojem epidemie koronaviru COVID-19

Od úterý 17. 3. 2020 omezujeme neakutní operační výkony a neakutní ambulantní vyšetření.

V rámci preventivních opatření zavedla naše nemocnice od 3. 3. 2020 do odvolání plošný zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Zároveň byl návštěvám a pacientům zamezen přístup do jídelny, kavárny a obchodu s potravinami v 1. patře. Od 10. 3. 2020 do odvolání byly zrušeny všechny akce v kongresovém centru nemocnice. Tato opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice.

V případě podezření na onemocnění způsobené koronavirem volejte na nově zřízenou informační linku 1212. Informace poskytne i Státní zdravotní ústav na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace