Jak léčba na LGN probíhá

Po zjištění, že je onemocnění vhodné k léčbě na LGN, je pacient pozván ke krátkodobé hospitalizaci, případně může být v některých případech léčba provedena ambulantně. Po přijetí do nemocnice jsou zaregistrovány všechny příznaky onemocnění a je provedeno vstupní vyšetření. Lékař Vás bude informovat, zda léčba proběhne jednorázovým ozářením, anebo bude rozdělena do frakcí a aplikována v průběhu 3-5ti dnů. Večer před léčbou LGN si pacient umyje vlasy šampónem. Pokud pacient užívá pravidelně léky, lze je podle předpisu užívat také v den léčby.

Ráno před nasazením stereotaktického rámu je potřeba sundat hodinky, brýle, kovové sponky z vlasů včetně gumiček a náušnic (veškeré kovové předměty). Na hlavě v místech, kde je připevněný stereotaktický rám, se provede místní znecitlivění a přístroj se připevní 4 hroty. Po proniknutí kůži se hroty opřou o lebeční kost a několik minut přetrvává pocit svírání hlavy, tento pocit ale rychle odezní a během dalšího postupu pacient jinou nepříjemnost nepociťuje. Pokud by bolestivý vjem pod některým z fixačních šroubů přetrvával, je zvýšena dávka léků proti bolesti. Pokud je léčba rozdělena do několika dnů, místo rámu je individuálně připravena fixační termoplastická maska. Poté je pacient převezen k vyšetření magnetickou rezonancí. Během vyšetření je hlava se stereotaktickým rámem uložena v pevné opěrce. Vyšetření je nebolestivé. Pokud pacient nemůže vyšetření magnetickou rezonancí podstoupit (například kvůli kardiostimulátoru), je místo toho provedeno vyšetření pomocí CT (výpočetní tomografie), u cévních malformací je provedeno také angiografické vyšetření.

Než se připraví ozařovací plán, pacient odpočívá. Poté je uložen se stereotaktickým rámem či individuálně upravenou maskou na lůžko LGN. Pomocí mikrofonu a televizní kamery je nemocný ve stálém kontaktu s léčebným týmem. Pokud je hlava fixována termoplastickou maskou, je velmi důležité, abyste v průběhu celého ozařovacího procesu leželi co nejklidněji. Pohyb hlavy je monitorován v průběhu léčby pomocí malého reflexního terčíku, který je přilepen na hrot nosu. Pokud je v průběhu léčby s maskou zaznamenán pohyb hlavy nad stanovený limit, léčba se přerušuje a čeká se na zklidnění – doba strávená na lůžku LGN se tak prodlužuje. Před zahájením léčby je provedeno vyšetření pomocí rentgenové lampy, které rotuje okolo hlavy upnuté na lůžku LGN. Toto rentgenové vyšetření (tzv. CBCT – cone beam CT) je u fixace maskou provedeno vždy, u fixace rámem v případech, které stanoví lékař. Pojízdné lůžko přístroje se poté vsune do ozařovacího prostoru a v té době proběhne ozařování dle předem připraveného plánu. Pacient během léčby nic necítí. Po ukončení ozáření se lůžko automaticky vysune do výchozí polohy. Podle potřeby se může takových expozic opakovat několik. Po skončení celé léčby je stereotaktický rám z hlavy sejmut a pacient může být propuštěn domů týž nebo následující den.