Průběh CT vyšetření

Vyšetření provádí erudovaný radiologický asistent či laborant pod vedením lékaře – radiologa. 
Pacient musí odložit kovové předměty, které se nacházejí ve vyšetřované oblasti, neboť by znehodnotily zobrazení. Toto se týká u žen i podprsenek s kosticemi, proto doporučujeme k vyšetření oblékat sportovní typy podprsenek bez výztuh.

Většina vyšetření se provádí vleže na zádech, pouze v některých specifických případech (např. CT kolonoskopie) i vleže na břiše. 
V případě vyšetření vyžadujícího aplikaci kontrastní látky zavede asistent či lékař pacientovi nitrožilní kanylu. Kontrastní látka je během vyšetření aplikována automatickým injektorem - pumpou v určité fázi vyšetření. 
Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal, případně dostává pacient mikrofonem pokyny k zadržení dechu, nádechu či výdechu. 
Celé vyšetření běžně trvá 5-10 minut, je nebolestivé. Po ukončení vyšetření pacient počká ještě nejméně 15 minut v čekárně, aby mu mohla být v případě výskytu pozdějších komplikací poskytnuta náležitá lékařská péče. Teprve před odchodem mu asistent odstraní zavedenou kanylu.

Lékař hodnotí získané obrázky, může z nich zhotovit i další rekonstrukce, a vyhotoví definitivní nález. Tento proces může trvat delší dobu, proto většinou není možné předat nález pacientovi ihned po skončení vyšetření. Pacient se může informovat u vyšetřujícího lékaře na předběžný nález. Definitivní nález je pak přístupný lékařům naší nemocnice přes nemocniční informační systém, ostatním indikujícím lékařům se zasílá poštou druhý den po vyšetření.

Obrazová dokumentace se v současné době uchovává v nemocnici pouze v digitální podobě v PACS úložišti. Pořízené snímky může pacient na vyžádání obdržet i na CD za poplatek dle platného ceníku NNH. Pokud o pořízená data žádá indikující lékař snímky mohou být zdarma odeslány elektronicky přes systém ePACS nebo vypáleny zdarma na CD. Formulář žádosti ZDE.