Naše služby

Bioptická vyšetření

  • Oddělení patologie provádí kompletní bioptický servis pro Nemocnici Na Homolce a pro některé mimonemocniční chirurgické, kožní, gastro-enterologické, urologické a gynekologické praxe včetně nezbytných imunohistochemických vyšetření.

Cytologická vyšetření

  • Cytologická laboratoř provádí vyšetřování gynekologických i negynekologických cytologií se zaměřením na onkologickou problematiku. Dvě hlavní oblasti představují cytologická vyšetření pro plicní oddělení (kartáčkové stěry, výplachy, BAL, transbronchiální punkční cytologie) a pro gastroenterologické oddělení (punkční materiál získaný při endoskopických vyšetřeních zejména slinivky břišní ale i jiných orgánů trávicí soustavy a kartáčkové stěry z oblasti zevních žlučových cest). Dále zajišťujeme cytologická vyšetření moči, tekutin z tělních dutin (pleurální výpotky, perikardiální výpotky, ascites) a kloubních pouzder, punkčních i otiskových cytologických preparátů z lézí prsu včetně sekretu z bradavky a preparátů z tenkojehlové punkční cytologie štítné žlázy. Po předchozí domluvě s klinikem jsme schopni zajistit i peroperační cytologické vyšetření. Provozní doba je 7,30–15,00 hod.

Konzultační vyšetření

  • Naše oddělení poskytuje konzultační vyšetření v oblasti neuropatologie se zaměřením na problematiku nádorů CNS.