Pro pacienty

Informace pro pacienty

  1. Návštěvy v nemocnici jsou možné denně od 10.00 do 20.00 hod. 
  2. Vzhledem k provozu neurologického oddělení doporučujeme navšťěvovat pacienty mezi 14. a 18. hodinou a také po domluvě s ošetřujícím lékařem. Návštěvy dětí do 10 let se nedoporučují.
  3. Žádáme pacienty, aby předem informovali sestry, pokud se chtějí vzdálit z oddělení. 
  4. Více informací k provozu vám ochotně poskytne každá sestra na příslušném oddělení.