Naše služby

Náš přístup je v týmové spolupráci

Oddělení kardioanesteziologie je součástí Kardiocentra Nemocnice Na Homolce, jehož služby jsou určeny všem nemocným s chorobami kardiovaskulární soustavy, tedy srdce a cév. Pod jednou střechou zde najdete řadu moderních vyšetřovacích metod ke stanovení přesné diagnózy, široké spektrum léčebných postupů od konzervativní terapie přes miniinvazivní zákroky až  ke složitým operacím a také odborníky mnoha specializací, nejen chirurgických, kteří jsou schopni podle Vašich obtíží sestavit a realizovat ten nejoptimálnější léčebný postup právě pro Vás.

Na Oddělení kardioanesteziologie o Vás bude pečovat tým vysoce erudovaných a zkušených lékařů anesteziologů se specializací na intenzivní medicínu a obor kardiologie/kardiochirurgie. Péči o nemocné zajišťují specializované sestry, především na Jednotce pooperační a resuscitační péče a sálové sestry na operačních sálech. Celý tento tým je připraven poskytovat pacientům maximální servis 24 hodin denně.

Oddělení kardioanestezie zajišťuje v rámci Kardiocentra Nemocnice Na Homolce dvě základní odborné oblasti:

Anesteziologickou péči pro kardiochirurgické a kardiologické oddělení

Během operačních či intervenčních výkonů zajišťují kardioanesteziologové řízenou ztrátu vědomí u pacientů podstupujících kardiochirurgické operace, bezbolestnost  vlastního provedení zákroku a monitoraci a podporu základních životních funkcí.

Pro Kardiochirurgické oddělení zajišťuje anestezii pro pacienty podstupující:

  • kardiochirurgické operace na mimotělním oběhu nebo bez něj
  • robotické operace v kardiochirurgii
  • kardiochirurgické operace s minimálně invazivním přístupem

Pro Kardiologické oddělení zajišťuje anestezie u rizikových pacientů podstupujících:

  • katetrizační výkony v rámci Oddělení akutní kardiologie
  • anestezie u složitých mapování srdce v arytmologii
  • anestezie při extrakcích stimulačních systémů
  • anestezie pro elektrické kardioverze

Oblast intenzivní péče pro Kardiochirurgické pooperační oddělení

Na tomto oddělení zajišťujeme péči o pacienty po kardiochirurgických operačních výkonech

V oblasti intenzivní a resuscitační péče zabezpečuje provoz Kardiochirurgického oddělení, zejména pak pooperačního oddělení – Jednotky pooperační a resuscitační péče (JPRP). Úzce však spolupracuje i s oddělením Jednotky intermediální péče (JIMP) a se standardním lůžkovým oddělením.

Konziliárně pak působí v rámci Kardiocentra i na ostatních jednotkách intenzivní péče.
Spolu s lékaři Kardiologického oddělení a Oddělením biomedicínského inženýrství se podílí na programu mimotělních podpor oběhu u pacientů v kardiogenním šoku.

V roce 2004 lékaři Oddělení kardioanestezie zavedli jako první v ČR extrakorporální podporu plic (umělá plíce Novalung) u pacientky s těžkým plicním selháním, nezvládnutelným konvenčními prostředky.

Jako jediné pracoviště v ČR provádíme anestezie u kardiochirurgických robotických operací (robotický systém da Vinci) a anestezie u operací vrozených srdečních vad v dospělosti.