Patologie (PAT)

Oddělení patologie Nemocnice Na Homolce je středně velké patologické pracoviště.

Provádí komplexní diagnostiku bioptického materiálu včetně "rychlých" peroperačních biopsií (vzorky odebrané při operacích a diagnostických endoskopických vyšetřeních), dále cytologická vyšetření se zaměřením na onkologickou cytologii a v neposlední řadě i komplexní postmortální vyšetření.

Oddělení je v souladu s profilem nemocnice zaměřeno především na problematiku nádorů nervového systému a v této oblasti spolupracuje i s dalšími pracovišti v České republice i v zahraničí (Cytopathos Bratislava, Odd. patologie Univerzitné nemocnice L. Pasteura v Košicích) a s Referenčním centrem nádorů mozku v Bonnu.

Oddělení organizuje v rámci nemocnice klinicko-patologické (bioptické i nekroptické) semináře, na kterých se řeší diagnostické problémy a provádí konzultační činnost jak v rámci nemocnice, tak v síti jiných patologických oddělení. Lékaři se podílejí na postgraduální výchově patologů v rámci IPVZ. Rovněž se podílí na řešení vědecko-výzkumných úkolů MZ ČR.

Bioptická laboratoř Oddělení patologie získala dne 10.5.2024 Osvědčení o akreditaci ČSN EN ISO 15189 ed.2:2013 , které ji udělil Český institut pro akreditaci.