V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Patologie (PAT)

Oddělení patologie Nemocnice Na Homolce je středně velké patologické pracoviště.

Provádí komplexní diagnostiku bioptického materiálu včetně "rychlých" peroperačních biopsií (vzorky odebrané při operacích a diagnostických endoskopických vyšetřeních), dále cytologická vyšetření se zaměřením na onkologickou cytologii a v neposlední řadě i komplexní postmortální vyšetření.

Oddělení je v souladu s profilem nemocnice zaměřeno především na problematiku nádorů nervového systému a v této oblasti spolupracuje i s dalšími pracovišti v České republice i v zahraničí (Cytopathos Bratislava, Odd. patologie Univerzitné nemocnice L. Pasteura v Košicích) a s Referenčním centrem nádorů mozku v Bonnu.

Oddělení organizuje v rámci nemocnice klinicko-patologické (bioptické i nekroptické) semináře, na kterých se řeší diagnostické problémy a provádí konzultační činnost jak v rámci nemocnice, tak v síti jiných patologických oddělení. Lékaři se podílejí na postgraduální výchově patologů v rámci IPVZ. Rovněž se podílí na řešení vědecko-výzkumných úkolů MZ ČR.

Bioptická laboratoř Oddělení patologie získala dne 9. 3. 2023 Osvědčení o akreditaci ČSN EN ISO 15189:2013, které ji udělil Český institut pro akreditaci.