Centrum plicní endoskopie


Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Hrouda

 

Centrum představuje špičkové pracoviště s nadregionálním významem. Poskytuje pacientům komplexní endoskopickou diagnostiku a léčbu plicních onemocnění. Kombinace nových diagnostických metod (autofluorescenční bronchoskopie) s již fungujícími (např. PET-CT) umožňuje v ČR výjimečné možnosti časné diagnostiky a stagingu bronchogenního karcinomu. V rámci diagnostiky a léčby máme přímou návaznost na intervenční radiology, pneumochirurgický tým NNH a onkologické oddělení. Hlavním cílem je tedy komplexní a multidiciplinární přístup k danému pacientovi (diagnostika, léčba, sledování) s ohledem na aktuální doporučené postupy.

V našem týmu jsou pak i specialisté na intersticiální plicní procesy, kteří úzce spolupracují se specializovanými centry ve fakultních nemocnicích.

Jako jedno z prvních pracovišť v ČR centrum uvedlo do praxe léčbu pacientů s těžkou plicní rozedmou pomocí implantace endobronchiálních chlopní, tzv. endoskopickou volumredukci, nicméně tato metoda se již u nás neprovádí.


Videobronchoskopie - endoskopické vyšetření dolních cest dýchacích za účelem jak diagnostickým (lokalizace a určení slizniční patologie, odběr vzorků k mikrobiologickému či histologickému vyšetření), tak léčebným (zástava krvácení, extrakce cizího tělesa, apod.) Centrum disponuje i přístrojovým vybavením k provedení autofluorescenční bronchoskopie nebo tzv. NBI (narrow band imaging). Technika provedení těchto vyšetření se neliší od klasické videobronchoskopie, ale využívá jiné modality zobrazení sliznice dýchacích cest, v případě NBI se jedná o zobrazení sliznice dýchacích cest v úzkém rozmezí vlnových délek s detailnějším zobrazením slizničních cév. Obě metody slouží k cílenější lokalizaci slizničních patologií.


EBUS - endobronchiální ultrazvuk. Jde o endoskopické vyšetření průduškového stromu flexibilním bronchoskopem, který je zakončen sondou k ultrazvukovému zobrazení cílených struktur, zpravidla nitrohrudních a jejích cílené punkci/biopsii za účelem získání vzorku tkáně.


Kontakty - lékaři:

  • MUDr. Pavel Hrouda ( pavel.hrouda@homolka.cz )
  • MUDr. Kateřina Voňková
  • MUDr. Kateřina Košatová
  • MUDr. Martina Šterclová
  • MUDr. Marek Oršula
  • MUDr. Michal Šotola
 

Kontakt pro objednání:

Centrum plicní endoskopie: tel. +420 257 273 167