Objednání MR vyšetření

Na magnetickou rezonanci se můžete objednat osobně, telefonicky nebo prostřednictvím emailu:

Na MR pracovišti jsou vyšetření řádně objednávána až do pozdních odpoledních hodin,  neurgentní vyšetření se objednávají i na sobotu, neděli a svátky.

U akutních případů objednává vyšetření vždy indikující/ošetřující lékař po konzultaci s radiologem.

Pacienti v závažném klinickém stavu jsou vyšetřováni přednostně. O pořadí pacientů jdoucích na vyšetření rozhoduje lékař radiolog, který daný den pracuje na MR.