Mamografie a ultrazvukové vyšetření prsů

Obecné informace

Mamografie (MG) je základní diagnostickou metodou u žen s příznaky onemocnění prsu. Je také vhodnou metodou pro screening, tedy pro vyhledávání časných stadií nádorů v populaci žen bez příznaků onemocnění prsu. Zatímco prsa mladších žen je vhodnější vyšetřovat na ultrazvuku, kdy jsou prsy tvořeny především žláznatou tkání, mamografie je vhodná spíše pro ženy starší 40 let, kdy již prsní žláza atrofuje a je nahrazována tukem.

V případě podezřelého či nejasného nálezu v prsu na primárním vyšetření se provádí cílené dovyšetření na mamografu, na ultrazvuku nebo na magnetické rezonanci. Jednotlivé metody se v získané informaci doplňují. Následuje provedení cílené biopsie pod ultrazvukem pro získání malého množství tkáně k určení charakteru buněk.

Karcinom (zhoubný nádor) prsu představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů ženské části naší populace. V ČR je ročně nově diagnostikováno kolem 4 500 nově vzniklých zhoubných onemocnění mléčné žlázy a jejich počet každoročně stoupá. Na následky karcinomu prsu v České republice ročně zemře kolem 2 000 žen, takže mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20-54 let zaujímá karcinom prsu dokonce první místo!
Téměř třetina nemocných žen je mladších 50 let. Křivka výskytu onemocnění jednoznačně stoupá po 45. roce věku, u žen mladších 35 let je zhoubný nádor prsu méně častý.
Kromě dodržování zásad zdravého životního stylu jsou na místě zejména preventivní prohlídky, které by měly začít již u mladých žen samovyšetřováním po 30. roku věku.

Naše pracoviště používá mamografický přístroj

a ultrazvukový přístroj dedikovaný pro vyšetřování prsů

  • Aplio A450, Canon, 2018

V roce 2021 jsme provedli na našem pracovišti 11 975 mamografií a zhruba 3 500 ultrazvukových vyšetření prsu.
Dále jsme provedli pod ultrazvukovou kontrolou v roce 2020 okolo 200 biopsií a punkcí lézí v oblasti prsu.

Objednávka na mamograf >>