Centrum pro dospělé s vrozenou srdeční vadou

Model srdce - Nemocnice na Homolce

Vrozená srdeční vada se zjistí zhruba u jednoho ze sta novorozenců. Přestože v dnešní době díky kvalitní péči v dětském věku přežívá až 90 % těchto dětí do dospělosti, úspěšná operace v dětství ještě neznamená, že je člověk zcela vyléčen. Většina dospělých s vrozenou srdeční vadou musí být doživotně sledována a kontrolována specializovaným kardiologem a více než polovina složitějších vad pak vyžaduje v průběhu života další operaci či intervenci. Navíc existují vrozené srdeční vady, které nebyly v dětství rozpoznány. I ty je třeba v dospělém věku řešit.


I když počet dospělých s vrozenou srdeční vadou rychle narůstá, jedná se o specifickou problematiku, s níž běžní kardiologové nemají velké zkušenosti. Proto je pro dospělé pacienty s vrozenou srdeční vadou nebo s podezřením na ni životně důležité, aby byli vyšetřeni ve specializovaném kardiologickém pracovišti. Pokud patříte mezi ně, obraťte se s důvěrou na nás. V našem týmu jsou skutečně erudovaní specialisté, kteří se mohou prokázat nejen dlouholetými zkušenostmi s léčbou VSV u dospělých, ale také velmi dobrými výsledky.

Nemocnice na Homolce Kardiologie

Naše služby

Dospělým pacientům s vrozenou srdeční vadou nebo s podezřením na ni nabízíme:

  • podrobné kvalifikované vyšetření
  • zajištění všech specializovaných vyšetření
  • pohovor o zjištěných nálezech a doporučeném řešení problémů
  • rozbor způsobu a typu operace (pacient má v některých případech možnost volby)
  • operaci špičkovým a zkušeným kardiochirurgickým týmem ve spolupráci se zkušenými kardioanesteziology, kteří znají problematiku vrozených srdečních vad u dospělých
  • pomoc s předoperační přípravou
  • pooperační sledování a pomoc s pooperačním režimem a rehabilitací
  • lázeňský pobyt časně po operaci překladem z lůžka na lůžko (jen v případě zájmu pacienta)
  • pokud jde o ženy s vrozenou srdeční vadou, pomoc s rozhodnutím o vhodnosti těhotenství a s jeho načasováním, sledování v těhotenství a doporučení způsobu porodu a opatření při porodu a po něm
  • pokud jde o ženy s vrozenou srdeční vadou, pomoc s rozhodnutím o vhodnosti těhotenství a s jeho načasováním, sledování v těhotenství a doporučení způsobu porodu a opatření při porodu a po něm