Co je třeba vědět před nástupem do nemocnice

Příprava k pobytu v nemocnici, příprava na operaci:

Týden před operací

Je třeba se vyvarovat užívání látek zvyšujících krvácivost - zejména lékům s kyselinou salicylovou - Acylpyrin, Aspirin. Jejich případné nahrazení jinými léky je třeba domluvit v rámci předoperačního vyšetření s praktickým lékařem. Prakticky stejné podmínky platí pro Warfarin - tento lék bývá často nahrazován 5 dní před operací injekcemi podle rozpisu praktického lékaře.
Připravte si potřebné doklady k hospitalizaci - občanský průkaz, kartičku pojištěnce, lékařské doporučení či dokumentaci od vašeho praktického lékaře.
Je vhodné omezit kouření a konzumaci alkoholických nápojů. Cílem je snížit riziko komplikací během narkózy, zabránit možným problémům spolu s podávanými léky.
Je třeba podstoupit celkové interní vyšetření včetně kontroly laboratorních hodnot krve. Praktický lékař musí písemnou formou vyjádřit souhlas s celkovou anestezií, eventuálně upozornit na možná rizika.
U dětí, osob mladistvých či u osob chystajících se podstoupit zkrácený režim hospitalizace je třeba zajistit odpovídající doprovod - osobu, která by nemocného kontrolovala alespoň po dobu 24 hodin po zákroku.
Zjistěte si důležitá telefonní čísla - na příbuzné, sousedy, pohotovostní službu, TAXI (pokud nemáte vlastní vůz), do zaměstnání.
Je vhodné nakoupit si do zásoby potraviny - tak, abyste nemuseli po návratu z nemocnice ihned do obchodu.
Pořiïte si teploměr na měření tělesné teploty - pro případ zjištění horečky, která může být projevem pooperačních komplikací, např. infekce. Také je vhodné mít v domácí lékárničce zásobu Paralenu - k tlumení bolesti i ke snížení teploty.

Den před operací

Dostavíte se na ambulanci, kde Váš ošetřující lékař zkontroluje potřebná vyšetření a ověří Váš aktuální zdravotní stav a způsobilost podstoupit operaci. Následně dojde k podrobnému vyšetření přijímajícím lékařem, a dále pohovoru s lékařem - anestesiologem, který Vás seznámí  se všemi podrobnostmi o celkové narkóze (pokud bude operace v celkové narkóze prováděna). Tyto procedury velmi pravděpodobně zaberou prakticky celé dopoledne. Poté, pokud netrpíte nějakou závažnou chorobou, nebo pokud to nevyžaduje příprava k operaci, odcházíte domů a k výkonu přicházíte až v den operace ráno, většinou do 7,00 hodin.

K operaci nelze přijmout pacienty kteří:

Mají známky akutního onemocnění - nachlazení, kašel, opar na rtu, horečku, průjem, zvracení 
Nemají v pořádku požadované předoperační vyšetření - chybí zpráva praktického lékaře, nejsou provedeny laboratorní testy krve atd. 
Nemají zajištěné odpovídající sociální zázemí při krátkodobé chirurgii - doprovod, odvoz, telefon ... 
Děti či dospívající bez zákonného zástupce

Ke každé operaci je třeba:

 • Anamnéza a fyzikální vyšetření, kompletní laboratorní vyšetření krve - krevní obraz, parametry krevní srážlivosti, hladiny jednotlivých minerálů, cukrů a tuků, jaterní testy a dále chemické vyšetření moči. V odborné terminologii zkratek se jedná o vyšetření KO +diff, FW, CRP, aPTT, Quick, INR, Na, K, Cl, Ca, glykémie, urea, kreatinin, ALT, AST, GMT, HBsAg.
 • U pacientů  nad 30 let je nutné provést elektrokardiografické vyšetření srdce - takzvané EKG.
 • RTG plic u pacientů nad 60let věku, vždy však po prodělaném akutním respiračním infektu, u cizinců ze zemí s endemickým výskytem TBC či u kuřáků nad 40let věku.
 • V závěru je třeba vyjádření Vašeho lékaře, zda můžete podstoupit celkovou anestezii.
 • Týden před operací nesmí pacient užívat žádné léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou - např. Acylpyrin, Superpyrin, Anopyrin, Aspirin.
 • Případná infekce musí být doléčena.
 • Též nelze přijmout pacienty s teplotou, vyrážkou nebo například oparem na rtu.
 • V den operace pacient nesmí od půlnoci jíst ani pít - musí zůstat lačný.
 • U žen nesmí probíhat menstruace.
 • Každá operace je do jisté míry pro organismus riziková - možnost alergické reakce na podávané léky, možnost srdeční arytmie či dechové potíže během narkózy, riziko pooperačního krvácení. Uvedená vyšetření tato rizika minimalizují - je ve Vašem zájmu zajistit tato vyšetření kompletní. Bez těchto vyšetření nelze pacienta k operaci přijmout.
 • Podrobný formulář s předepsanými vyšetřeními a informace pro Vašeho lékaře jste obdrželi při objednávání k operačnímu výkonu.
 • Snažíme se pacientům maximálně vyjít vstříc, a to hlavně v tom, aby se doba strávená v nemocnici minimalizovala.
 • Od pacientů to ovšem vyžaduje, aby dodržovali termíny návštěv a čas objednání; při eventuálním problému by měli pacienti vždy termín zrušit (telefonicky) a domluvit si nový. V opačném případě se prodlužují objednací doby pro ostatní pacienty a zvyšují se ekonomické náklady.