Naše služby

S vybavením podporujícím současné trendy gynekologické chirurgie nabízíme pacientkám léčby v těchto programech:

 • Urogynekologie a rekonstrukční operativa

  Poskytujeme komplexní diagnostiku inkontinence moči a sestupu pánevních orgánů, komplexní laparoskopickou, abdominální i vaginální léčba urogynekologického descensu, včetně moderních postupů v operační léčbě s využitím implantátů.

 • Komplexní léčba endometriózy

  Poskytujeme komplexní léčbu endometriózy - operační s eventuální následnou hormonální léčbou.

 • Hysteroskopická diagnostika a operační léčba

  Diagnostické a operační endoskopie dutiny děložní pro abnormální krvácení, polypy, vrozené defekty děložní, adheze, submukózní myomy a nádorová onemocnění.

 • Všeobecná gynekologická chirurgie

  Diagnostika a léčba prekarcinóz děložního čípku včetně expertní kolposkopie. Chirurgie infertility, myomatózní dělohy, adnextumorů a cyst, problematika pooperačních srůstů, chronických pánevních bolestí, zánětů a vrozených vývojových vad.