V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Kontakty

primář neurologického oddělení:
MUDr. Martin Kovář

vrchní sestra neurologického oddělení:
Mgr. Barbora Holá 

Neurologické oddělení
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5

  Informace k parkování >>

Sekretariát: 
Tel.:  +420 257 272 951
+420 257 272 584

Fax:       +420 257 273 314
E-mail:   neu@homolka.cz

Standardní lůžkové oddělení:
Tel.: +420 257 272 502

Jednotka intenzivní péče:
Tel.: +420 257 272 620

Ambulantní část – recepce:
Tel.: +420 257 272 607

Spánková a epileptologická poradna:
Tel.: +420 257 272 674

Ambulance neuropsychologie: 
PhDr. Lenka Krámská, PhD.
Tel.: +420 257 272 593 
E-mail:   lenka.kramska@homolka.cz