V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Kontakty

Doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc.

Je vedoucí centra a v jeho rámci vede ambulanci pro vrozené srdeční vady v dospělosti. O dospělé pacienty s vrozenou srdeční vadou se stará již více než 25 let a má s touto problematikou v České republice největší zkušenosti. Je autorkou dvou českých monografií o dospělých s vrozenou srdeční vadou, autorkou anglické knihy se stejnou tematikou, autorkou kapitol o vrozených srdečních vadách v kardiologických učebnicích, autorkou Doporučených postupů České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu vrozených srdečních vad v dospělosti a autorkou řady prací na toto téma v českých i zahraničních impaktovaných časopisech.

Doc. MUDr. Rubáčková Popelová má velké zkušenosti i s velmi složitými situacemi a komplikovanými nálezy. Má vlídný přístup k pacientům, každému z nich podrobně vysvětlí jeho nález a doporučené řešení a přitom respektuje také jeho názor a přání.

 

MUDr. Radka Kočková, PhD.

 
Pracuje jako samostatný lékař v ambulanci zaměřené na vrozené srdeční vady pod vedením Doc. MUDr. Rubáčkové Popelové. MUDr. Kočková se řadu let věnuje problematice chlopenních vad a onemocnění aorty u dospělých pacientů. Má hluboké zkušenosti v oblasti zobrazení srdce pomocí echokardiografie a magnetické rezonance. Věnuje se klinickému výzkumu v této oblasti a je autorem několika zahraničních publikací zaměřených na problematiku chlopenních vad. Je vlídná a má profesionální přístup.  
MUDr. Roman Gebauer
Dětský kardiochirurg s bohatými zkušenostmi s operacemi vrozených srdečních vad u dětí, který již více než 10 let operuje také dospělé pacienty s vrozenou srdeční vadou v Nemocnici Na Homolce. Má největší zkušenosti v České republice, pokud jde o operace komplexních a složitých vrozených srdečních vad v dospělém věku – některé typy operací v ČR žádný jiný chirurg neprovádí. Operuje i zahraniční pacienty se složitými vrozenými srdečními vadami  

MUDr. Ivo Skalský, Ph.D., MBA

Primář kardiochirurgie, propagátor miniinvazivních výkonů a novinek v kardiochirurgii, zkušený operatér ve všech oblastech kardiochirurgie včetně záchovných operací a operací aorty i vrozených srdečních vad. Má lidský přístup k pacientům.  
Doc. MUDr. Martin Mates, Ph.D.  
Vedoucí Oddělení intervenční kardiologie. Má velké zkušenosti s katetrizačním řešením (tzn. bez operace) vrozených srdečních vad, jako jsou uzávěry zkratů, uzávěry vrozených píštělí a kolaterál, uzávěry leaků na chlopenních protézách při uvolnění stehu, katetrizační implantace chlopní a další. Je pečlivý a zodpovědný, má vlídný přístup k pacientům.  
MUDr. Petr Kmoníček  
Zkušený a pečlivý intervenční kardiolog. Provádí složité diagnostické katetrizace i léčebné intervence s velmi dobrými výsledky.  
MUDr. Renata Živná  
Lékařka zabývající se vyšetřením dospělých pacientů s vrozenou srdeční vadou.  
Klára Hanušová
 
Zkušená sestra v ambulanci centra. Má velké pochopení pro pacienty a jejich problémy, vždy jim pomůže najít řešení.  
Barbora Hozlárová
 
Sestra v ambulanci centra, milá a organizačně schopná.  
Olina Jirkovská
 
Sestra oddělení intervenční kardiologie. Zajišťuje a organizuje katetrizační výkony.  
Kardioanesteziologický tým  
Je součástí Kardiochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce. Tito vynikající odborníci mají velké zkušenosti a vynikající výsledky v péči o velmi složité a rizikové pacienty nejrůznějších diagnóz včetně vrozených srdečních vad v dospělosti. O tyto nemocné se starají již více než 10 let. Kvalifikovaná kardioanesteziologická péče spolu s dobře provedenou operací jsou základem velmi dobrých dlouhodobých výsledků – časná pooperační úmrtnost našich dospělých s vrozenou srdeční vadou je dlouhodobě velmi nízká, a to 1,3 %.  

Provoz ambulance Doc. MUDr. Rubáčkové Popelové:

  • úterý až čtvrtek od 8 do 16:30 hod.

Umístění ambulance:

  • 7. patro, dveře číslo A 732 (žlutý výtah, od výtahu doleva)

Objednání:

  • Na doporučení kardiologa, internisty, gynekologa nebo praktického lékaře. V případě problémů a podezření na vrozenou srdeční vadu se můžete výjimečně objednat i bez doporučení. Je vhodné si připravit zprávu od kardiologa, praktického lékaře, zprávy z dětství, údaje o prodělané operaci srdce a základní laboratorní vyšetření od praktického lékaře.

Telefon:

  • +420 257 273 041 (út, st, čt kromě dovolených)

Adresa:

Centrum pro dospělé s vrozenou srdeční vadou 
Doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5

E-mail:

 

Provoz ambulance MUDr. Kočkové:

  • Všední dny mimo čtvrtka od 7.30 do 16.00 hod.

Umístění ambulance:

  • 7. patro, dveře číslo A 736 (žlutý výtah, od výtahu doleva)

Telefon:

  • +420 257 273 060 (denně kromě dovolených)

E-mail:

 

Jedete-li do Nemocnice Na Homolce poprvé:

Zaregistrujte se v kartotéce v 5. patře u žlutého výtahu (5. patro je na úrovni konečné zastávky autobusu 167). Do nemocnice se dostanete autobusem č. 167 od stanice metra B Anděl nebo od stanice metra A Nemocnice Motol. Parkoviště před nemocnicí je zpoplatněno.