Kontakty

 

 doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc.
Je vedoucí centra a v jeho rámci vede ambulanci pro vrozené srdeční vady v dospělosti. O dospělé pacienty s vrozenou srdeční vadou se stará již více než 25 let a má s touto problematikou v České republice největší zkušenosti. Je autorkou dvou českých monografií o dospělých s vrozenou srdeční vadou, autorkou anglické knihy se stejnou tematikou, autorkou kapitol o vrozených srdečních vadách v kardiologických učebnicích, autorkou Doporučených postupů České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu vrozených srdečních vad v dospělosti a autorkou řady prací na toto téma v českých i zahraničních impaktovaných časopisech.

doc. MUDr. Rubáčková Popelová má velké zkušenosti i s velmi složitými situacemi a komplikovanými nálezy. Má vlídný přístup k pacientům, každému z nich podrobně vysvětlí jeho nález a doporučené řešení a přitom respektuje také jeho názor a přání.

doc. MUDr. Radka Kočková, PhD.

doc. MUDr. Martin Mates, Ph.D.
MUDr. Renata Živná
Barbora Hozlárová
Olina Jirkovská
Kardioanesteziologický tým
Je součástí Kardiochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce. Tito vynikající odborníci mají velké zkušenosti a vynikající výsledky v péči o velmi složité a rizikové pacienty nejrůznějších diagnóz včetně vrozených srdečních vad v dospělosti. O tyto nemocné se starají již více než 10 let. Kvalifikovaná kardioanesteziologická péče spolu s dobře provedenou operací jsou základem velmi dobrých dlouhodobých výsledků – časná pooperační úmrtnost našich dospělých s vrozenou srdeční vadou je dlouhodobě velmi nízká, a to 1,3 %.

 Provoz ambulance doc. MUDr. Rubáčkové Popelové, CSc.:

  • úterý až čtvrtek od 8.00 do 16.30 hod.

Umístění ambulance:

  • 7. patro, dveře číslo A 732 (žlutý výtah, od výtahu doleva)

Objednání:

  • Na doporučení kardiologa, internisty, gynekologa nebo praktického lékaře. V případě problémů a podezření na vrozenou srdeční vadu se můžete výjimečně objednat i bez doporučení. Je vhodné si připravit zprávu od kardiologa, praktického lékaře, zprávy z dětství, údaje o prodělané operaci srdce a základní laboratorní vyšetření od praktického lékaře.

Telefon:

  • +420 257 273 041 (út, st, čt kromě dovolených)

Adresa:

Centrum pro dospělé s vrozenou srdeční vadou 
Doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5

E-mail:

 

Provoz ambulance doc. MUDr. Kočkové, PhD.:

  • Všední dny mimo čtvrtka od 7.30 do 16.00 hod.

Umístění ambulance:

  • 7. patro, dveře číslo A 736 (žlutý výtah, od výtahu doleva)

Telefon:

  • +420 257 273 060 (denně kromě dovolených)

E-mail:

 

Jedete-li do Nemocnice Na Homolce poprvé:

Zaregistrujte se v kartotéce v 5. patře u žlutého výtahu (5. patro je na úrovni konečné zastávky autobusu 167). Do nemocnice se dostanete autobusem č. 167 od stanice metra B Anděl nebo od stanice metra A Nemocnice Motol. Parkoviště před nemocnicí je zpoplatněno.