Semináře

Pedagogická činnost oddělení probíhá formou pravidelných seminářů v rámci specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie, které je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR. Oddělení klinické psychologie byla udělena akreditace k uskutečňování praktické a teoreticko-praktické části. Teoreticko–praktická část je organizována formou kazuistických seminářů a přednášek. Semináře jsou přístupny pro psychology ve specializační průpravě v oboru Klinická psychologie, kteří pracují i v jiných zdravotnických zařízeních.

Semináře se konají pravidelně dvakrát měsíčně, individuální konzultace jednotlivých případů je možná po předchozí domluvě dle potřeby.

Pokud máte zájem absolvovat tuto část specializační průpravy na OKP, kontaktujte odborného garanta vzdělávacího programu v NNH Praha, prof. PhDr. Lenku Krámskou Ph.D.

Stáže
Na OKP v NNH je možné absolvovat stáž v rámci praktické části postgraduálního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. OKP je školicím pracovištěm i pro psychology z jiných zdravotnických zařízení.

Kontakt:
prof. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
tel: +420 257 272 593
email: lenka.kramska@homolka.cz

PhDr. Martin Kořán, CSc.,
tel: +420 257 273 031
email: martin.koran@homolka.cz

Plán seminářů Odd. klinické psychologie

Stáhněte si aktuální přehled seminářů 2023/2024
Přehled seminářů 2022/2023
Přehled seminářů 2021/2022
Přehled seminářů 2020/2021
Přehled seminářů 2019/2020
Přehled seminářů 2018/2019
Přehled seminářů 2017/2018
Přehled seminářů 2016/2017