Oddělení standardní kardiologie

Vedoucí lékař:

MUDr. Vladimíra Skalníková
Tel: +420 257 272 642

Email: vladimira.skalnikova@homolka.cz

Staniční sestra:

Monika Janotová
Tel: +420 257 272 643 (642)
Email: monika.janotova@homolka.cz

Kde nás najdete

Umístění: 8. patro hlavní budovy Nemocnice Na Homolce
barva výtahu: oranžový

Naše služby

Kardiologické standardní oddělení zajišťuje kvalifikovanou diagnostickou a léčebnou péči hospitalizovaným pacientům. Zabývá se celým spektrem kardiovaskulárních onemocnění. Diagnostika probíhá na základě nejmodernějších vyšetřovacích metod.  Ke stanovení diagnózy slouží celá řada vyšetření.  Nejčastěji je to koronarografie, kompletní katetrizace, echokardiografické metody,  zátěžové testy. K vyšetření poruch srdečního rytmu využíváme komplexních diagnostických metod, kterými disponuje naše  arytmologické oddělení. Používáme další speciální metody včetně magnetické rezonance, CT, vyšetření pomocí isotopů. K vyšetření našich nemocných využíváme znalostí všech odborníků a metod komplementu dostupných v NNH.

Další velmi častý důvod  hospitalizace je předoperačního vyšetření a přípravy nemocných před kardiochirurgickou operací, primoimplantace či výměna kardiostimulátoru, ICD či BiV ICD.  Nemocným přijatým k diagnostickému pobytu je vypracován vyšetřovací program, na jehož výsledcích je stanovena správná diagnóza i vhodná léčba.

K terapii  nemocných využíváme nejmodernějších dostupných metod. Terapeutická složka zahrnuje doléčování subakutních stavů jako infarktů myokardu, oběhové nedostatečnosti, tromboembolické nemoci, léčbu perikarditid, myokarditid, infekčních  endokarditid, kardiomyopatie, hypertenze, aplikaci vazodilatačních infuzí u pacientů s ICHDK a přípravu pacientů se závažnými kardiologickými chorobami před výkonem v celkové anestézií. Péče na standardním oddělení za rok 2008 využilo 3500 pacientů.

Kardiologické oddělení má k dispozici 34 lůžek,  z toho  4 lůžka intermediální péče (jsou vybaveny bed-side monitory, k hospitalizaci vážněji nemocných nebo pacientů po překladu z OAK či AAJ)  a 6 lůžek s možností  telemetrie . Pokoje jsou 1-3 lůžkové.  Jednolůžkových pokojů je 6, z toho 3 nadstandardní. Ke standardnímu vybavení pokoje patří sociální zařízení (WC, sprcha) a televizní přijímač. Nadstandardní pokoj je vybaven sociálním zařízením (WC, sprcha), televizí, rádiem a lednicí. Tyto pokoje jsou zařízeny moderním nábytkem, je zde plovoucí podlaha a dřevěné obložení stěn. U těchto pokojů je také možnost výběru stravy (v mezích léčebného režimu). Poplatek za nadstandardní pokoj činí 1400 Kč/den.

Personálně je oddělení zastoupeno 5 lékaři pod vedením vedoucího lékaře a primáře oddělení. Lékaři se neustále vzdělávají a zvyšují tak svou odbornost. Účastní se odborných stáží, kongresů, podílí se na realizaci klinických studií, připravují se na atestace a působí také ve specializovaných ambulancích. Komplexní ošetřovatelská péče je v současné době na kardiologickém oddělení zajištěna týmem 24 všeobecných registrovaných sester a 5 kvalifikovanými sanitáři, kteří pracují v souladu s platnými směrnicemi nemocnice, pod vedením staniční a vrchní sestry. Vzdělávací a přednášková činnost je samozřejmou součástí osobního i odborného rozvoje středního zdravotnického personálu. Nedílnou součástí zvyšování kvalifikace je i specializační a vysokoškolské studium. Kardiologické oddělení dále poskytuje možnost pro získání praktických zkušeností studentům vysokých škol (medikům, ale i studentům ošetřovatelství).