V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Naše služby

  Anesteziologický úsek

 • Anesteziologický úsek – péče o pacienta během operace, anestézie, umělá plicní ventilace, úzká spolupráce s operatérem nebo operační skupinou. Běžný anesteziologický tým během operace tvoří 1 lékař + sestra specialistka.
 • Resuscitační úsek

 • Resuscitační úsek – lůžka ARO, zajišťování pacientů se selháním životních funkcí, trvale přítomen lékař, každý pacient má 1 sestru.
 • Urgentní resuscitace

 • Urgentní resuscitace – oživování v celé nemocnici.
 • Ambulance bolesti

 • Ambulance bolesti – řeší problematiku pacientů s chronickou bolestí.
 • Hyperbaroxie

 • Hyperbaroxie – léčba přetlakem ve 100% kyslíkové atmosféře
 • Akutní hemodialýza

 • Akutní hemodialýza – ve spolupráci s hemodialysačním centrem B.Braun.