Naše služby

Anesteziologický úsek

  • Anesteziologický úsek – péče o pacienta během operace, anestézie, umělá plicní ventilace, úzká spolupráce s operatérem nebo operační skupinou. Běžný anesteziologický tým během operace tvoří 1 lékař + sestra specialistka.

Resuscitační úsek

  • Resuscitační úsek – lůžka ARO, zajišťování pacientů se selháním životních funkcí, trvale přítomen lékař, každý pacient má 1 sestru.

Urgentní resuscitace

  • Urgentní resuscitace – oživování v celé nemocnici.

Ambulance bolesti

  • Ambulance bolesti – řeší problematiku pacientů s chronickou bolestí.

Hyperbaroxie

  • Hyperbaroxie – léčba přetlakem ve 100% kyslíkové atmosféře

Akutní hemodialýza

  • Akutní hemodialýza – ve spolupráci s hemodialysačním centrem B.Braun.