Naše služby

 1. Kompletní úvodní vyšetření pacientů s nově zjištěným záchvatovým onemocněním a jejich ambulantní léčba a  sledováníPacient je vyšetřen ambulantně nebo za hospitalizace na neurologickém oddělení. Kromě neurologického a laboratorního vyšetření je provedeno EEG, zobrazovací vyšetření mozku (magnetická resonance) a další vyšetření, je-li třeba (například kardiologické).
 2. U pacienta již léčeného konzultace („second opinion“) ve spolupráci s ambulantním neurologem
 3. Léčba epileptického statu (na JIP neurologického oddělení) 
 4. Kompletní vyšetřovací program u pacientů s farmakorezistentní (na léky nereagující) epilepsií. Na základě informací od ambulantního neurologa  pacient přichází většinou nejdříve do ambulance, kde je vytvořen vyšetřovací plán. Poté je pozván k asi týdennímu pobytu na monitorovací jednotce, kromě video EEG monitorace jsou provedena i další vyšetření. Po jejich dokončení je navržen další postup (úprava medikace, chirurgické řešení, vagová stimulace atd.).
 5. Diferenciální diagnostika záchvatových stavů, tedy odlišení epileptických záchvatů od  poruch vědomí z jiných příčin, které mohou imponovat jako epileptické
 6. Chirurgická léčba epilepsie. Pacient nejprve projde všemi potřebnými vyšetřeními. Jeho případ je pak probrán na semináři za účasti všech členů týmu. Pacientům, kteří jsou vhodnými kandidáty chirurgického řešení, nabízí Centrum tyto možnosti:resekční operaci různého typu (operační odstranění mozkové tkáně odpovědné za záchvaty), případně tzv. mnohočetnou subpiální transekci (operační přerušení spojů, jimiž se šíří záchvatová aktivita)zavedení vagového stimulátoruzničení ložiska minimálně invazivní stereotaktickou technikou na oddělení gama nože
 7. Prováděná vyšetření v Centru pro epilepsie Na Homolce:
  1. Dlouhodobá video EEG monitorace
  2. Magnetická resonance mozku s vysokým rozlišením
  3. Neuropsychologické vyšetření
  4. Pozitronová emisní tomografie (PET)iktální i interiktální
  5. SPECT
  6. Wadův test
  7. Funkční magnetická resonance
  8. Intrakraniální EEG monitorace, kortikální stimulace