Příprava pacienta před AG vyšetřením

Pacient přichází z oddělení nalačno podle denního programu. Přiměřeně pít může. Nutné je zachovat dostatečný příjem tekutin. Pacient nesmí přijít na vyšetření dehydratován. V případě plánované anestezie, se řídí pokyny anesteziologa a nařízené přípravy.  

Vyšetření se provádí s opakovanou aplikací malého množství jodové kontrastní látky. Antialergická příprava u pacientů s jakoukoliv alergií se provádí kortikoidy – Prednison 20mg - 12, 6 a 2 hodiny před vyšetřením (případně lze použít jiný lék s podobným účinkem). Pokud pacient nemá tuto premedikaci, lze před vyšetřením podat do žíly jednorázově 200mg Hydrocortizonu.

Každý pacient před AG vyšetřením musí mít vyplněný a podepsaný písemný informovaný souhlas s výkonem a nitrožilním podáním kontrastní látky.