V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Naše služby

  1. neurologická ambulance
  2. neurovaskulární ambulance
  3. spinální poradna
  4. epileptologické centrum
  5. laboratoř evokovaných potenciálů
  6. elektromyografické laboratoře
  7. transkraniální dopplerovská ultrasonografie
  8. poradna pro extrapyramidová onemocnění