Naše služby

  1. neurologická ambulance
  2. neurovaskulární ambulance
  3. spinální poradna
  4. epileptologické centrum
  5. laboratoř evokovaných potenciálů
  6. elektromyografické laboratoře
  7. transkraniální dopplerovská ultrasonografie
  8. poradna pro extrapyramidová onemocnění