V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Naše programy pro pacienty

Trénink kognitivních funkcí


Skupinová kognitivní rehabilitace pro pacienty s epilepsií, zaměřená na trénink paměti, pozornosti a komunikace.

Podpůrná skupina pro osoby s epilepsií