Naše programy pro pacienty

Trénink kognitivních funkcí


Skupinová kognitivní rehabilitace pro pacienty s epilepsií, zaměřená na trénink paměti, pozornosti a komunikace.

Podpůrná skupina pro osoby s epilepsií