Jednotka semiintenzivní péče

Vedoucí lékař:

MUDr. Jana Matoušková
Tel: +420 257 273 236
Email: jana.matouskova@homolka.cz

Staniční sestra:

Monika Janotová
Email: monika.janotova@homolka.cz

Kde nás najdete

Umístění: 8. patro hlavní budovy Nemocnice Na Homolce
barva výtahu: oranžový

Na této plně monitorované stanici jsou hospitalizováni zejména pacienti po prodělaném akutním infarktu myokardu, dále pak nemocní se srdečním selháváním, poruchami srdečního rytmu, plicní embolií, dekompenzovanou hypertenzí, cévními komplikacemi apod., kteří již nejsou v bezprostředním ohrožení života, ale vyžadují ještě intenzivní péči a komplexní sledování.

V péči o nemocné úzce spolupracuje jak  se  standardním lůžkovým oddělením, tak i s pracovištěm  akutní kardiologie.