Psychiatrie

Psychiatrické oddělení poskytuje léčebně preventivní péči pacientům po předchozím objednání a konziliární službu pro celou nemocnici. Ambulance slouží výhradně dospělým pacientům.

Spolupracuje se všemi odbornými lékaři v rámci NNH a v oblasti psychiatrie s Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze, s Národním ústavem duševního zdraví a s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice.