Laboratorní příručka OKBHI

Laboratorní příručka
 
Příloha č.1 - Podrobný seznam vyšetření - biochemie a laboratoř IA
Příloha č.2 - Podrobný seznam vyšetření - hematologie
Příloha č.3 - Podrobný seznam vyšetření - imunologie
Příloha č.4 - Podrobný seznam vyšetření - LMD
Příloha č.5 -  Podrobný seznam vyšetření - krevní banka
 
Zásady odběru biologického materiálu
Hlášení kritických hodnot
Seznam LDT metod (non IVD)
Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace
Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace (english version)